a

BLOG

 • Tümü
 • Aile Terapisi
 • Bireysel Terapi
 • Cinsellik
 • Çocukluk Dönemi
 • Eğitim
 • Ergenlik ve Gençlik Dönemi
 • Evlilik ve Çift Terapisi
 • Genel
 • Hipnoz
 • Psikolojik Rahatsızlıklar
 • Psikoterapi

Evlilikte Aldatma ve Sonrası: Terapinin Sunduğu Destek ve İyileşme Yolları

Evlilik ve çift terapilerinde çiftin ilişkisinin bir bütünün iki önemli parçası olduğu düşüncesiyle hareket eder ve her iki eşin de tam katılımı ve sürece dahil olan katkı ve çabaları varlığında bu terapi seansları gerçekleştirilebilir. Terapistler, evlilik ve çift terapilerinde üstlendikleri görevde çiftin ilişkisini, sorunları olan ve yürümekte güçlük çeken bir aracın bütünlüğünü korumaya çalışarak ihtiyaçlarını […]

Psikoterapiyi Anlamak için 6 Soru

Psikoterapi, zihinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmak, duygusal iyilik halini artırmak ve kişisel gelişimi desteklemek için yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu terapi yöntemi, bir dizi farklı durumu ele almak için çeşitli teknikler ve yaklaşımlar kullanır. Kişilik bozukluklarından, depresyon ve anksiyete gibi duygusal bozukluklara, ilişki sorunlarından çocukluk travmalarına kadar geniş bir yelpazede etkili olabilir. Psikoterapinin […]

Psikoterapinin Etkili ve İdeal Seçenek Olduğu Durumlar Nelerdir?

Birey olmakta ve kendi olmakta sıkıntı çeken, kendini yeterince ifade edemediğini ve sevdikleri ile yakın çevresi olan ailesi, eşi, partneri tarafından…

Kişilik ve Kendilik Bozuklukları

Kişilik ve kendilik, insan psikolojisinin temel taşlarıdır ve birbirleriyle sıkı bir ilişki içindedirler. Kişilik, bireyin içsel dünyasını dışa yansıtan ve…

İş Hayatında Karşılaşılan Zorluklara Terapi: Başarıya Giden Yol

Günümüzde iş hayatı, birçok yetişkin için hayati öneme sahip bir alanı kapsar. Ancak, iş yerinde karşılaşılan çeşitli zorluklar, bireyleri zorlayabilir ve…

İlişki Terapisi: Birlikte Daha Güçlü

İlişkiler kişilerin duygu dünyaları ve kişilik yapıları ile doğrudan ilintilidir ve hayatımızın önemli bir parçasını oluşturur. Sağlıklı ilişkiler, mutlu ve…

Hipnoz Hakkında Merak Edilen 14 Bilgi

Günümüzde stresle başa çıkma, motivasyon artırma veya kişisel gelişim hedefleri doğrultusunda birçok kişi hipnoza yöneliyor. Ancak, hipnoz hakkında pek çok…

Hipnoterapi nedir?

Hipnoterapi, danışanların bilinçaltlarına ve mevcut sorunlarına yönelik uygulanan psikoterapötik müdahalelerin hipnoz altında gerçekleştirildiği bir tedavi…

Stres İle Başa Çıkma Yolları

Stresle başa çıkma yolları kişiden kişiye değişebilir, ancak genel olarak aşağıdaki yöntemler stresi azaltmada yardımcı olabilir. Farkındalık Stresin…

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) belirtileri genellikle obsesyonlar ve kompülsiyonlar olarak iki kategoride incelenir. Yaygın obsesyon belirtileri…

Travma Gerçeği

Travma gerçeği, kişinin beklenmedik ve yoğun bir olayla karşılaşması sonucu yaşadığı etkileri ve
travma sonrası tepkileri ifade eder. Travmaya…

Utangançlık ve Çekingenlik

Utangaçlık ve çekingenlik, sosyal fobi olarak da bilinen bir psikolojik rahatsızlığın belirtileridir. Bu durum, kişinin sosyal ortamlarda, toplum içinde veya…

Öfke

Öfke, insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları bir duygudur ve genellikle olumsuz bir olay ya da durumla ilişkilidir. Bu duygu, insanların istenmeyen…

Depresyon

Depresyon, ruh hali bozukluğu olarak bilinen bir durumdur. Farklı türleri ve çeşitli semptomları
vardır. İşte depresyon türleri ve bazı belirtiler…

Anksiyete

Yaygın anksiyete bozukluğu, belirli bir neden olmaksızın sürekli ve aşırı kaygı yaşanması durumudur. Kişi, günlük yaşamında herhangi bir tehdit veya stres…

Panik Atak

Panik atak, aniden ortaya çıkan ve yoğun korku ve sıkıntıya neden olan bir durumdur. Panik ataklar genellikle beklenmedik bir şekilde başlar, şiddeti hızla…

Grup Terapisi

Grup terapisi, benzer sorunlarla karşılaşan bireylerin bir araya gelerek, bir grup terapisti eşliğinde sorunlarını paylaştıkları ve çözüm bulmaya çalıştıkları…

Dikkat Bozukluklarında Öğrenme Tipler

Dikkat bozukluğu olan bireylerde öğrenme stilleri ve davranış biçimleri farklılık gösterebilir. Bu farklılıklara göre düzenlemeler yapmak, dikkatlerini…

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı, öğrencinin sınav öncesinde bilgiyi etkin şekilde kullanmasını engelleyecek düzeyde yoğun kaygı yaşaması durumudur. Bu kaygı, sınav sonucunda…

Eğitim ve Gelişim Danışmanlığı

Eğitim ve gelişim danışmanlığı, yetişkinler, çocuklar ve gençler için önemli bir hizmet sağlar. Danışmanlar, okullar, aileler, işyerleri ve kurumlar gibi…

Gençlik Çağı Sorunları

Gençlik çağı, bireyin hayatında önemli bir dönemdir ve birçok psikososyal değişkenliklere sahneolur. Ergenlik çağı, kişilik ve kendilik problemlerinin ortaya çıktığı, gençlerin kimliklerini arayışınınhızlandığı ve bu arayışın yaşam alanlarına ve ilişkilerine yansıdığı bir evredir. Ergenlik döneminde her genç, bireysel farklılıklar gösterebilir. Bedensel gelişim, zihinsel ve ruhsalgelişimden farklı bir hızda ilerleyebilir ve bu durum, gençlerin bazen yaşlarından […]

Çocuklarda Cinsel Taciz Belirtileri

Çocuklarda cinsel taciz belirtileri, toplumun en acı veren sorunlarından biridir. Genellikle, çocuklarayabancı kişilerin bu tür istismarları gerçekleştirdiği düşünülse de, araştırmalar çocuk istismarınınçoğunlukla yakın aile, akraba çevresi, komşular gibi çocuğa yakın olan kişiler tarafındangerçekleştirildiğini göstermektedir. Çocuğun güvendiği ve tanıdığı kişiler tarafından yapılan buistismarlar, onların kolayca ulaşabileceği kişiler tarafından gerçekleştirilir. Maalesef, akrabalararasında baba, ağabey, dayı, amca, kuzen […]

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Testi ve Hiperaktivite

Bu, temsili bir dikkat eksikliği testidir ve dikkat eksikliği belirtileri hakkında bazı sorulariçermektedir. Ancak, bir testin kesin bir tanı koymak için yeterli olmadığını unutmayın. Sadece biruzman (psikolog veya psikiyatrist) tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme sonucunda kesinbir tanı konulabilir. Aşağıdaki soruları dikkatinize göre cevaplayın: 1) Dış ortamdan gelen uyarılarla dikkatiniz çabuk dağılıyor mu? Yukarıdaki temsili 10 […]

Çocuklarda Okul Fobisi

Çocuklarda okul fobisi, çocuğun okula gitmek istememesi durumunu ifade eder. Bu fobi genelliklebilinçdışı olarak ortaya çıkar ve çocuğun fiziksel semptomlar geliştirmesiyle kendini gösterir,örneğin karın ağrısı, baş ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkar. Bu semptomlar genellikle okula gitmezamanı yaklaştığında ortaya çıkar. Ebeveynler, çocuğun fiziksel şikayetlerinden dolayı okula gitmemeye karar verdiğinde, çocuğunşikayetleri aniden düzelir. Ancak ertesi gün okul […]

Çocuklarda Altını Islatma: Enürezis

Çocuklarda altını ıslatma, tıbbi olarak “enürezis” olarak adlandırılan bir durumdur. Bu durum,çocukların 5 yaşına geldiğinde idrar kaçırma davranışı sergilemesidir. Genellikle çocuklar 3 yaşınakadar gündüz çişini haber vermede gecikebilir. Gündüz idrar kontrolü genellikle 2 yaş civarındagelişirken, gece idrar kontrolü ise 4 yaşına kadar beklenir. Eğer çocuk 5 yaşında hala kontrolsağlayamıyorsa, bu durum bir sorun olarak değerlendirilebilir. […]

Çocukluk Dönemi Problemleri

Ebeveynlik, çocuğun hayatında büyük öneme sahip olan bir sorumluluktur. Ancak maalesef,ebeveynlik konusunda yeterli eğitim ve bilgiye sahip olmamak, bu görevi daha da zorlaştırır. Birçokmeslek alanında olduğu gibi, ebeveynlik için de eğitim ve hazırlık gereklidir. Ehliyet almadan araçkullanmamızın mümkün olmadığı gibi, ebeveyn olmak için de belirli bir eğitim ve bilgi birikimiönemlidir. Ebeveynlik, diğer mesleklerden farklıdır çünkü […]

Çocukluk Dönemi Terapisi

Çocukluk Dönemi Terapisi, çocukların yaşadığı çeşitli zorluklar ve sorunlar üzerine çalışan biralandır. Aşağıda belirtilen konular, Çocukluk Dönemi Terapisine yönelik çalışmaların odak noktalarıarasında yer almaktadır: Çocukluk Dönemi Terapisi, çocukların gelişim süreçlerini desteklemek, duygusal sağlıklarınıgüçlendirmek ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak için önemli bir araçtır. Bu süreçte çocuklarlabireysel görüşmeler, oyun terapisi, aile terapisi ve ebeveyn rehberliği gibi çeşitli […]

Ergenlerde Sigara, Alkol ve Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanma Eğilimleri

Evet, ergenlik döneminde sigara, alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanımıyla ilgili risk faktörlerivardır. Ergenler, çevresel etkiler ve sosyal baskılar nedeniyle bu tür maddeleri deneme eğilimindeolabilirler. İşte bazı önemli faktörler: Ergenlerin sigara, alkol ve bağımlılık yapıcı maddeleri deneme veya kullanma eğilimini azaltmakiçin ailelerin ve toplumun destekleyici bir ortam sağlaması önemlidir. Ebeveynlerin olumlu birmodel olmaları, sağlıklı iletişim […]

Ergenlik Döneminde Aile İçi İlişkiler

Ergenlik döneminde aile içi ilişkiler bazen zorlu olabilir. Ergenler, bağımsızlık arayışlarıyla birliktekendi kimliklerini keşfetme sürecine girerken, aileleriyle bazı çatışmalar yaşayabilirler. Bu dönemdeaileler, sağlıklı iletişim ve anlayışla ergenlerine destek olmalıdır. İşte ergenlik döneminde aile içi ilişkilerde dikkate alınması gereken bazı noktalar:

Ergen Ne Hisseder Nasıl Davranır?

Ergenlik döneminde ergenler genellikle aşağıdaki duygusal ve davranışsal özellikleri sergiler:

Ergenlik Döneminde Yaşanan Depresyonun Nedenleri

Ergenlik dönemi, fiziksel, zihinsel ve duygusal değişikliklerin yoğun olarak yaşandığı bir süreçtir vedepresyon bu dönemde ortaya çıkabilir. Ergenlik dönemindeki depresyonun nedenleri çeşitlifaktörlerden kaynaklanabilir:

Ergenlik Dönemi Özellikleri

Ergenlik döneminde ruhsal sıkıntılar ve ruhsal hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artabilir. Budönemde ergenlerde sıkça karşılaşılan bazı ruhsal sıkıntılar ve hastalıklar şunlar olabilir:

Ergenlik Sorunları

Ergenlik dönemi, birçok sorunu beraberinde getirebilen zorlu bir süreçtir. Aşağıda ergenlikdöneminde sıkça karşılaşılan bazı sorunlar ve zorluklar sıralanmıştır:

Ergenlik Dönemi Danışmanlığı

Ergenlik dönemiyle ilgili konuları ele alırken, ergenlerin yaşadıkları çeşitli sorunlara odaklanarak
çözüm ve destek sunan çalışmalar yapılabilir.

İlişki Terapisi

İlişki terapisi, çiftlerin ilişkileriyle ilgili karar alma aşamasında, çözüm odaklı yaklaşımlar sunarak veçiftlerin sorunlarını çözmelerine yardımcsı olarak destek sağlayabilir. İlişki terapisinın kapsamındaaşağıdaki konular üzerinde çalışma yapılabilir:

Boşanma Danışmanlığı

Boşanma danışmanlığı, evliliklerde yaşanan sorunları çözmek ve boşanmanın etkilerini yönetmekiçin profesyonel destek sağlayan bir hizmettir. Boşanma sürecinde yaşanan zorluklar veboşanmaya sürükleyen sorunlar çeşitli olabilir. İşte bazı yaygın boşanma nedenleri ve boşanmasürecinde yaşanan güçlükler: Boşanmaya sürükleyen sorunlar: Boşanma anında ve sonrasında yaşanan zorluklar:

Cinsel Tiksinti Bozukluğu

Cinsel tiksinti bozukluğu, bir cinsel eş ile genital cinsel ilişki kurmaktan aşırı tiksinti duyma ve budurumdan kaçınma şeklinde kendini gösteren bir cinsel işlev bozukluğudur. Bu bozukluğunnedenleri çeşitli olabilir. İşte bazı olası nedenler:

Erkekte Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

Erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. İşte erkeklerde yaygınolarak görülen cinsel fonksiyon bozuklukları: 1) Cinsel istek bozuklukları:

Kadın Cinsel Problemlerinden Vajinismus Hakkında Ne Biliyorsunuz ?

Vajinismus, cinsel ilişki sırasında şiddetli korku, acı ve ağrı hissetme endişesi ile kadınların vajinaön kısmı kaslarının kuvvetli bir şekilde kasılmasıyla ilişkiye imkan vermemesi durumudur.Vajinismus, genellikle istemsiz ve bilinçdışı bir kasılma olarak ortaya çıkar. Hastaların fiziksel olarakherhangi bir rahatsızlık veya engelleyici durumu olmamasına rağmen, korku ve gerginlik nedeniylekasılmalar meydana gelir ve bu kasılmalar aslında ağrı ve […]

Kadın Cinsel Problemlerinden Orgazm Bozukluğu

Kadınlarda orgazm bozukluğu, cinsel işlev bozuklukları arasında en sık görülen durumlardanbiridir. Bazı kadınlar orgazma ulaşamadıklarından şikayetçi olmayabilir ve bu durumu kabullenmişolabilirler. Ayrıca, bazı kadınlar orgazmın ilişki sırasında doyum sağlamak için gerekli olmadığınainanabilirler. Ancak, kadınların birçoğu orgazm bozukluğu yaşadıklarını bildirmekte ve cinselyaşamlarının hiçbir döneminde orgazm deneyimi yaşamadıklarını ifade etmektedirler. Mastürbasyon yapmayı deneyimlememiş olmak ve cinsellik ve […]

Kadın ve Erkeklerde Cinsel Problem Tespiti

Cinsel problemlerin tespiti için yapılan sorular genellikle bir uzman tarafından gerçekleştirilencinsel anamnez veya değerlendirme sürecinde kullanılır. Bu sorular, bireyin cinsel işlevleri,deneyimleri ve duygusal durumları hakkında bilgi sağlamayı amaçlar. Aşağıda, kadın ve erkekleriçin cinsel problem tespiti amacıyla kullanılabilecek soruları bulabilirsiniz: KADIN İÇİN CİNSEL PROBLEM ÖYKÜSÜ ERKEK İÇİN CİNSEL PROBLEM ÖYKÜSÜ Bu sorular, cinsel problemlerin belirlenmesi ve […]

Cinsel Mitler

Cinsel mitler, cinsellikle ilgili yanlış inançlar veya stereotiplerdir. Bu mitler, genellikle kulaktankulağa, kuşaktan kuşağa aktarılır ve medya aracılığıyla da yayılabilir. Bu yanlış inançlar, insanlarıgerçekçi olmayan cinsel beklentilere yönlendirebilir ve cinsel sorunların artmasına neden olabilir.İşte bazı yaygın cinsel mitler:

Kadın Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları, kadınlarda cinsel istek ve uyarılma bozuklukları, cinsel ilişkiyegirme güçlüğü (ağrı bozuklukları ve vajinismus) ve orgazm bozukluğu gibi çeşitli durumları içerir.Bu bozukluklar, kadınların cinsel yaşamlarını etkileyen önemli sorunlardır ve çeşitli nedenlere bağlıolarak ortaya çıkabilir. Kadınlarda cinsel istek ve uyarılma bozuklukları, kişinin cinsel faaliyete olan ilgisinin azalması veyahiç olmaması, cinsel dürtü ve uyarılmanın […]

Evlilikte Cinsel Problemler

Eşler arasında cinsel yaşantılarla ilgili problemler oldukça yaygın bir konudur. Bu problemler, çiftinilişkisini olumsuz etkileyebilir ve mutsuzluğa neden olabilir. Kadınlar ve erkekler arasında farklıcinsel sorunlar ortaya çıkabilir. İşte yaygın cinsel sorunlar ve olası nedenleri: Kadınlarda: Erkeklerde:

Eşler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar

Eşler arasında yaşanan temel sorunlar, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelleyebilir. Busorunlar arasında:

Eşler Arasındaki Sorunlar Nedeniyle Psikoterapi

Eşler arasındaki sorunlar ve zorluklar çiftlerin ilişkisini derinden etkileyebilir. Bu gibi durumlarda,psikoterapi hizmetleri çiftlere yardımcı olabilir. İşte eşler arasındaki sorunlar nedeniyle terapininönemi:

Eşler Neden Anlaşamıyor?

Eşler arasında anlaşmazlık ve uyumsuzluk yaşanmasının birçok sebebi olabilir. İşte eşlerinanlaşamama nedenlerinden bazıları:

Evlilik ve Çift Terapisine Ne Zaman İhtiyaç Duyulur

Evlilik ve çift terapisine ihtiyaç duyulabilecek durumlar şunlar olabilir:

Aile ve Evlilik Terapisi Nedir?

Aile ve Evlilik Terapisi , aile ilişkileri, evlilik ve çocuk yetiştirme konularında profesyonel desteksağlayan bir psikoterapi hizmetidir. Bu psikoterapi hizmeti, çiftlere, ebeveynlere ve ailelere çeşitlikonularda rehberlik yaparak sorunları anlamalarına ve çözmelerine yardımcı olmayı amaçlar.Aile ve Evlilik Terapisi kapsamında aşağıdaki konular üzerinde çalışılabilir:

Evlilik Döneminde Verilen Psikoterapi Hizmetleri

Evlilik döneminde verilen psikoterapi hizmetleri, evlilikte ortaya çıkan sorunları ele alarak çiftleredestek olmayı amaçlar. Bu psikoterapi sürecinde aşağıdaki konular üzerinde çalışılabilir:

Evlilik Öncesi Çift Danışmanlığı

Evlilik öncesi çift danışmanlığı, evliliğe hazırlanan çiftlerin ilişkilerini değerlendirmek, birbirlerinitanımak, beklentilerini paylaşmak ve evlilikte karşılaşabilecekleri potansiyel sorunları ele almakamacıyla yapılan bir psikoterapi sürecidir. Bu süreçte aşağıdaki konular ele alınabilir:

Evlilik ve Çift Terapisi

Evlilik ve çift terapisi, çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları sorunları ele alarak çözüm bulmayıhedefleyen bir terapi şeklidir. Bu terapiye başvurabilecek kişiler şunlar olabilir:

Aile Terapisti Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Aile danışmanları, ailelerin çeşitli sorunlarının çözülmesi, ilişkilerin güçlendirilmesi ve ailenin genelmutluluğunun artırılması konularında yardımcı olabilir. İşte aile danışmanlarının nasıl yardımcıolabileceğine dair bazı örnekler:

Aile Destek Programı

Aile Destek Programı, ailelerin yaşadığı çeşitli sorunlara yönelik destek ve rehberlik sağlayan birprogramdır. Bu program, ailelerin karşılaştığı çeşitli zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmayıhedefler. Aile Destek Programı aşağıdaki konuları kapsayabilir:

Aile Danışmanlığının Amacı Nedir?

Aile danışmanlığının amacı, aile içindeki sorunların tespit edilmesi ve çözülmesini sağlamaktır. Ailedanışmanları, aile üyeleri arasındaki ilişkilerdeki sorunları belirlemek ve bu sorunların nedenlerinibulmak için çalışırlar. Aile içindeki çatışma, huzursuzluk ve dengesizlik belirtilerini azaltmak veortadan kaldırmak için müdahalelerde bulunurlar. Aile danışmanlarının odak noktası, aile üyeleri arasındaki etkileşimdir. İyi bir iletişim sağlanması,aile içindeki sorunların çözülmesine ve ilişkilerin düzelmesine […]

Aile terapisti ne yapar?

Aile terapisti, aile üyeleriyle birlikte çalışarak aile içindeki çatışma konularını belirlemeyi sağlar.Ailenin huzursuzluk ve dengesizlik belirtilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için müdahalelerdebulunur. Aile terapisti, aile üyeleri arasındaki etkileşime odaklanır ve aile içindeki sorunlarınçözülmesi için baş etme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, Aile terapisti aile bireylerinin aile rollerini anlamalarını ve işlevlerini ele alır. Aile üyelerininaile içinde […]

Aile Terapisi: Sağlıklı İletişim ve Uyumun İnşası için Birlikte Adım Atma

Aile terapisi, aile bireylerinin arasındaki iletişimi ve etkileşimi daha iyi ve sağlıklı hale getirmek,yaşanan problemleri çözmek amacıyla uzman psikologlar ve psikoterapistler tarafından uygulanandüzenli ve belirli sürelerde gerçekleştirilen görüşmeler dizisidir. Ailede bir kişinin gösterdiğirahatsızlık belirtileri, bazen farklı bir problemin işaretçisi olabilir. Bu nedenle, sadece bireyselsorunları iyileştirmek yerine, ailenin genel sağlığını düzeltmek önemlidir. Aile ve evlilik kurumunda […]

Bireysel Terapi: Kendinizi Anlama ve Geliştirme Yolculuğunda Adım Atın

“Terapi almalı mıyım?” sorusu, kişisel bir karar ve değerlendirme gerektiren bir konudur. Ancakbazı durumlarda terapiye başvurmanın faydalı olabileceği düşünülebilir. İşte terapi almanızgerekebileceğini düşündürebilecek bazı durumlar:

Bireysel Terapi: Kendinizi Keşfetme ve Gelişme İçin Bir Destek Yolu

Hayatın getirdiği zorluklar, bireylerin zaman zaman kendilerini tanıma ve anlama ihtiyacıduymalarına neden olabilir. Bireysel terapi, bu tür durumlarda destek sağlayarak içsel keşif vegelişme sürecine rehberlik eder.

Bireysel Danışman Sizin için Ne Yapar

Bireysel danışmanın rolü, bireylerin kendi sorunlarını çözme sürecinde destek sağlamak, onlararehberlik etmek ve kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktır. Psikoterapistler, danışanınkendi iç kaynaklarını keşfetmesine ve güçlendirmesine yardımcı olurlar. Ayrıca, danışanın duygusalzorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirmesine, olumlu değişimler yapmasına ve yaşamındakidengeleri bulmasına yardımcı olurlar. Psikoterapistler, danışanın yaşadığı zorlukları anlamak, onları desteklemek ve birlikte çözüm yollarıbulmak için […]

Bireysel Psikoterapi Alanları

Depresyon: Depresyon belirtileriyle başa çıkmak ve duygusal dengeyi sağlamak için destek. Panik Atak: Panik atakları yönetmek, kaygıyı azaltmak ve rahatlama stratejileri geliştirmek. Yas Reaksiyonu: Kayıp ve yas sürecinde destek, kabullenme ve adapte olma becerileri. Ölüm/Ayrılık Anksiyetesi: Ölüm veya ayrılık korkusuyla başa çıkmak ve anksiyeteyihafifletmek. Terk ve Yalnızlıkla Başa Çıkma: İlişki sona ermesi veya yalnızlıkla başa [...]

Psikoterapi ve Psikoloğun Rolü

Psikoterapist ve psikologlar, bireylerin yaşamında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına vesorunlarını çözmelerine yardımcı olurlar. Ancak unutulmaması gereken bir nokta, danışanlarınsorunlarını çözmek yerine, onlara destek sağlamak ve kendi çözüm yollarını bulmalarına yardımcıolmaktır. Örneğin, bir kişi ciddi ve yaşamı tehdit eden bir hastalıkla mücadele ediyorsa, psikoterapist veyapsikolog, hastalık sürecini kabullenmesine, tedaviye uyum sağlamasına destek olabilir.Evlilik kararı almak, nişanlılık […]

Psikoterapi: Sıkıntılarınızı Anlamak ve Çözüm Yolları Bulmak için Destek

Psikoterapi, kişisel sıkıntılarınızla başa çıkmak, kökenlerini anlamak ve çözüm yolları bulmak amacıyla size yardımcı olan bir hizmettir. Ayrıca, kişisel gelişiminizi desteklemek ve etkili bir yaşam sürdürmek için de faydalanabileceğiniz bir kaynaktır. Bu süreçte, tarafsızlık ilkesine dayanan, kişilik haklarına saygı gösteren ve gizlilik konusunda özen gösteren eğitimli danışmanlarla çalışırsınız. Psikoterapi, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda […]