Aile TerapisiAile Danışmanlığının Amacı Nedir?

Ankara Psikoterapi

Consultation

Aile Danışmanlığının Amacı Nedir?


Aile danışmanlığının amacı, aile içindeki sorunların tespit edilmesi ve çözülmesini sağlamaktır. Aile
danışmanları, aile üyeleri arasındaki ilişkilerdeki sorunları belirlemek ve bu sorunların nedenlerini
bulmak için çalışırlar. Aile içindeki çatışma, huzursuzluk ve dengesizlik belirtilerini azaltmak ve
ortadan kaldırmak için müdahalelerde bulunurlar.


Aile danışmanlarının odak noktası, aile üyeleri arasındaki etkileşimdir. İyi bir iletişim sağlanması,
aile içindeki sorunların çözülmesine ve ilişkilerin düzelmesine yardımcı olur. Aile danışmanları aynı
zamanda aile üyelerinin baş etme becerilerini geliştirir ve aile rollerinin anlaşılmasını sağlar. Aile
içindeki ayrışmalar, rol karmaşaları ve diğer etkileşimler üzerinde çalışarak ailenin daha sağlıklı bir
işleyişe sahip olmasını desteklerler.


Aile danışmanlığının bir diğer amacı da aile içinde iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. Aile içi
iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını ve daha
olumlu iletişim kurmalarını sağlar. Bu da aile içindeki sorunların çözümüne ve aile bireylerinin
mutluluğuna katkıda bulunur.

Genel olarak, aile danışmanlığı ailenin sağlıklı bir işleyişe sahip olmasını, içerisindeki sorunlar
çözmesini, iletişimin güçlenmesini ve aile üyelerinin birbirleriyle daha sağlıklı ilişkiler kurmasını
hedefler. Aile danışmanları, aileye destek ve rehberlik sağlayarak ailenin daha iyi bir yaşam
kalitesine ulaşmasını amaçlar.

Evlilikte Aldatma ve Sonrası: Terapinin Sunduğu Destek ve İyileşme Yolları

Psikoterapiyi Anlamak için 6 Soru

Henüz burada görüntülenecek bir içerik yok.