Ergenlik ve Gençlik DönemiErgenlik Dönemi Danışmanlığı

Ankara Psikoterapi

Ergenlik Dönemi Danışmanlığı

Ergenlik dönemiyle ilgili konuları ele alırken, ergenlerin yaşadıkları çeşitli sorunlara odaklanarak
çözüm ve destek sunan çalışmalar yapılabilir. İşte ergenlik dönemiyle ilgili bazı konular ve bu
konularla ilgili yapılacak çalışmalar:

 1. Ergenlik döneminde akran arkadaşlığı: Ergenlerin sosyal ilişkileri ve akran ilişkileriyle ilgili
  destek ve rehberlik sağlanabilir. Akran gruplarıyla çalışmalar, sosyal becerilerin geliştirilmesi
  ve sağlıklı arkadaşlık ilişkilerinin kurulması konusunda yardımcı olabilir.
 2. Ergenin madde kullanımı: Ergenler arasında madde kullanımıyla ilgili bilinçlendirme
  çalışmaları yapılabilir. Madde bağımlılığı riskine karşı erken müdahale, aile ve ergenler
  arasında iletişimin güçlendirilmesi, risk faktörlerinin belirlenmesi ve önleyici stratejilerin
  uygulanması önemli olabilir.
 3. Ergenin duygusal ve cinsel gelişimi: Ergenlerin duygusal ve cinsel gelişimlerini anlamaları ve
  bu süreçte sağlıklı bir şekilde ilerlemeleri konusunda destek sağlanabilir. Cinsel eğitim,
  duygusal zorluklarla başa çıkma becerilerinin öğrenilmesi ve duygusal dengeyi koruma
  stratejilerinin geliştirilmesi gibi konular ele alınabilir.
 4. Ergenlik döneminde karşı cinsle olan arkadaşlıklar: Ergenlerin karşı cinsle olan ilişkileri ve
  romantik deneyimleriyle ilgili psikoterapi verilebilir. Sağlıklı iletişim becerileri, cinsel sağlık
  konuları, flört ilişkileri ve sınırların belirlenmesi gibi konular ele alınabilir.
 5. Ergenlikte siyasi gruplara dahil olma ve toplumsal hareketlere katılma: Ergenlerin siyasi
  farkındalıkları ve toplumsal hareketlere katılma istekleriyle ilgili destek ve yönlendirme
  sağlanabilir. Demokratik katılım, sosyal adalet ve sorumluluk gibi konular ele alınarak sağlıklı
  bir toplumsal katılımın teşvik edilmesi hedeflenebilir.
 6. Ergenin bir gruba dahil olma ve toplumsal kimlik bulma arayışları: Ergenlerin toplumsal kimlik
  oluşturma süreçleriyle ilgili destek sağlanabilir. Grup dinamikleri, benlik oluşturma, değerler
  ve inançlar gibi konular üzerinde çalışarak ergenlerin sağlıklı kimlik gelişimlerine katkıda
  bulunulabilir.
 7. Ergenin ahlaki değerleri ve toplumsal etik kurallara yaklaşımı: Ergenlerin ahlaki değerlerinin
  geliştirilmesi ve toplumsal etik kurallara olan uyumları konusunda destek sağlanabilir.
  Empati, saygı, dürüstlük gibi değerlerin vurgulandığı çalışmalar yapılabilir.
 8. Ergenin psikolojik ve sosyal ihtiyaçları: Ergenlerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik
  destek sağlanabilir. Özsaygı, stres yönetimi, duygusal zorluklarla başa çıkma gibi konular
  üzerinde çalışarak ergenlerin sağlıklı bir şekilde gelişmelerine katkıda bulunulabilir.
 9. Ergenlik döneminde hobiler ve ders dışı faaliyetlerin önemi: Ergenlerin hobileri ve ders dışı
  faaliyetlere yönlendirilmesi, özgüvenin artırılması ve kişisel yeteneklerin keşfedilmesi
  açısından önemlidir. Ergenlere ilgi duydukları alanlarda destek sağlanabilir ve yeteneklerini
  geliştirmeleri teşvik edilebilir.
 10. Ergenin kimlik arayışı ve iç dünyasında denge sağlama: Ergenlerin kimlik arayışı sürecinde
  destek sağlanabilir. Kendini tanıma, değerlerini belirleme, hedeflerini oluşturma gibi
  konularda psikoterapi verilebilir. Ergenlerin iç dünyalarında denge sağlamaları ve kimliklerini
  oluşturmaları konusunda rehberlik edilebilir.
 11. Ergenlik döneminde model alınarak benimsenen kişilerin ergene etkileri: Ergenlerin model
  aldığı kişilerin etkisi üzerine çalışmalar yapılabilir. Aile bireyleri, öğretmenler, akranlar gibi rol
  modellerle ilgili farkındalık oluşturulabilir ve sağlıklı rol modellerin seçilmesi teşvik edilebilir.
 12. Ergenin aile içi ilişkileri: Ergenlerin aile içinde yaşadıkları çatışmalar, iletişim sorunları ve diğer
  aile ilişkisiyle ilgili zorluklara yönelik psikoterapi verilebilir. Aile üyeleri arasında iletişimi
  güçlendirme, sınırların belirlenmesi, aile içinde destekleyici bir ortamın oluşturulması gibi
  konular ele alınabilir.
 13. Ergenin spor, sanat gibi etkinliklere yönlendirilmesi: Ergenlerin fiziksel ve sanatsal aktivitelere
  yönlendirilmesi, sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmaları ve kendilerini ifade etmeleri açısından
  önemlidir. Spor kulüplerine katılım, sanat atölyelerine yönlendirme gibi çalışmalar yapılabilir.
  Ergenlerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki konular üzerinde odaklanılır:
 14. Ergen ve gençlerin yaşadıkları sorunlarda çözüm, iyileştirme ve psikolojik destek içeren bireysel
  psikoterapi çalışmaları: Ergenlerin karşılaştığı sorunlar, zorluklar ve psikolojik ihtiyaçları göz
  önünde bulundurularak bireysel psikoterapi sağlanır. Bu çalışmalar ergenin duygusal, sosyal veya
  davranışsal problemlerini anlamak ve çözüm yolları bulmak için yapılır.
 15. Ergenin okul ve eğitim problemleri: Ergenlerin akademik başarıları, öğrenme güçlükleri, dikkat
  eksikliği, motivasyon sorunları gibi konularla ilgili destek sağlanır. Öğrenme stratejileri, sınav
  kaygısı yönetimi, zaman yönetimi gibi becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.
 16. Ergenlik döneminde akademik başarı ve mutlu aile ortamı ilişkisi: Ergenlerin akademik
  başarılarıyla mutlu aile ortamları arasındaki ilişkiye dikkat edilir. Aile içi iletişimi güçlendirmek, aile
  desteği ve rehberliği sağlamak, ergenin öğrenme sürecinde desteklenmesi önemlidir.
 17. Ergenle yapılan bireysel çalışmalar ve aile ile görüşmeler: Ergenin bireysel sorunlarına yönelik
  psikoterapi yapılır ve aynı zamanda aile ile görüşmeler gerçekleştirilir. Bu şekilde hem ergenin
  bireysel ihtiyaçları ele alınır hem de aileyle iş birliği yapılarak sağlıklı bir gelişim desteklenir.
 18. Uygun şartlar sağlandığında benzer sorunları yaşayan akran gruplarından ergen ve gençlerle
  yapılan grup çalışmaları: Ergenlerin benzer sorunları yaşayan akran gruplarına dahil edilmeleri
  faydalı olabilir. Bu grup çalışmalarında deneyim paylaşımı, destek alma, sosyal becerilerin
  geliştirilmesi gibi konular ele alınır.
 19. Ergenin duygusal problemler ve kişilik gelişimiyle ilgili problemler: Ergenlerin duygusal zorlukları,
  özsaygı sorunları, öfke yönetimi, kaygı gibi konular üzerinde çalışılır. Ergenin duygusal ve kişisel
  gelişimini desteklemek amacıyla farklı teknikler kullanılır.
 20. Ergenin davranış bozuklukları ve kişilik yapılarına ilişkin sorunlar: Ergenlerin davranış
  bozuklukları, saldırganlık, isyankarlık gibi konular üzerinde çalışılır. Kişilik yapısına ve bireysel
  özelliklere yönelik terapi veya psikoterapi sağlanarak olumsuz davranış kalıpları değiştirilmeye
  çalışılır.

  Ergenlerle yapılan çalışmalarda, bireysel farklılıklar, ergenin yaşına, gelişim düzeyine ve sorunların
  niteliğine göre özelleştirilmiş bir yaklaşım benimsenir. Psikologlar, terapistler ve danışmanlar,
  ergenlerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde destek sağlamak ve sağlıklı bir gelişim süreci
  geçirmelerini desteklemek için çalışırlar

Evlilikte Aldatma ve Sonrası: Terapinin Sunduğu Destek ve İyileşme Yolları

Psikoterapiyi Anlamak için 6 Soru

Henüz burada görüntülenecek bir içerik yok.