Genelİlişki Terapisi

Ankara Psikoterapi

İlişki Terapisi

İlişki terapisi, çiftlerin ilişkileriyle ilgili karar alma aşamasında, çözüm odaklı yaklaşımlar sunarak ve
çiftlerin sorunlarını çözmelerine yardımcsı olarak destek sağlayabilir. İlişki terapisinın kapsamında
aşağıdaki konular üzerinde çalışma yapılabilir:

 1. İlişkinin sürdürülmesine yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar: Danışman, çiftin ilişkisini sürdürme
  konusunda destek vererek iletişim sorunlarını çözmeye, ihtiyaçlarını anlamaya ve çözüm bulmaya
  odaklanabilir.
 2. Evlilikte veya çiftin ilişkisindeki cinsel problemlerin çözümü: Danışman, çiftler arasında cinsel
  uyumsuzluk, isteksizlik veya diğer cinsel sorunları ele alarak çiftlerin cinsel yaşamlarını
  iyileştirmelerine yardımcı olabilir.
 3. Eşin evlilik dışı ilişki sürdürmesi durumunda: Danışman, sadakatsizlik sonucu ortaya çıkan
  güvensizlik ve ilişki güçlükleriyle başa çıkmak için çiftlere rehberlik edebilir.
 4. Partnerlerden birinin veya her ikisinin psikolojik sorunları: Danışman, bireysel psikolojik
  sorunlarla mücadele etmekte zorlanan çiftlere destek sağlayarak, bu sorunları ele almayı ve
  çözmeyi teşvik edebilir.
 5. İlişki veya bireysel sorunların çözümü ve ilişkiyi daha iyiye götürme çabaları: Danışman, çiftlere
  iletişim becerilerini geliştirme, çatışma yönetimi, empati kurma ve ilişkideki olumlu değişiklikleri
  teşvik etme konularında rehberlik edebilir.
 6. İlişkinin yürütülmesinde aşırı özveri gerektiği ve bıkkınlık oluştuğu durumlar: Danışman, çiftlere
  dengeli bir şekilde sorumluluk paylaşımı yapmayı öğretebilir ve ilişkideki bıkkınlık ve ruhsal
  yorgunlukla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.
 7. İlişkinin bitme noktasına geldiği ancak tarafların bu kararın doğruluğunu gözden geçirmek
  istediği durumlar: Danışman, çiftlerin duygusal karışıklığı ele alarak, ilişkiyi sürdürme veya bitirme
  konusunda netlik kazanmalarına yardımcı olabilir.
 8. Ayrılma ile ilgili karar alındığında, taraflar için incinmeden sonuçlandırılması: Danışman, çiftlerin
  ayrılma sürecinde duygusal olarak desteklenmelerini sağlayarak, ayrılma sürecinin daha sağlıklı bir
  şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.
 9. İlişkiden ayrılma kararı almış veya terk edilmiş bireyin bağımlılık göstermesi: Danışman, biten
  ilişkiye olan bağımlılığı ele alarak, bireyin kendi özgüvenini yeniden kazanmasına ve sağlıklı bir
  şekilde ilerlemesine destek olabilir.
 10. İlişkilerin sona ermesiyle birlikte yaşanan duygusal çöküntüler: Danışman, boşanma veya
  ayrılma sonrası yaşanan kayıp, yalnızlık, özgüven kaybı gibi duygusal sorunlarla başa çıkmak için
  çiftlere rehberlik edebilir.
 11. İlişkinin sürdürme veya sonlandırma konusunda kararsızlık yaşanan yıpranmış ilişkiler:
  Danışman, çiftlerin ilişkiyi sürdürme veya sonlandırma konusunda netlik kazanmalarına yardımcı
  olabilir ve gelecekteki adımlarını planlamalarına rehberlik edebilir.
 12. Boşanma veya ayrılık kararı alındıktan sonra hayata geçirme sürecindeki sıkıntılar: Danışman,
  boşanma veya ayrılık sürecinde pratik konuların ele alınması, duygusal destek sağlanması ve çiftin
  yeni hayat düzenine uyum sağlamasına yardımcı olabilir.
 13. Boşanma gerçekleştiğinde duygusal boşluk ve kaybetme duygusu: Danışman, boşanma
  sonrası yaşanan kayıp ve duygusal zorluklarla başa çıkmak için çiftlere destek sağlayabilir.
 14. Boşanma sürecinde karşılaşılan güçlükler: Danışman, boşanma sürecinde yaşanan hukuki,
  mali ve duygusal zorluklarla başa çıkmak için çiftlere rehberlik edebilir.
 15. Boşanma sonrası çocukların ebeveynlerle ilişkisi: Danışman, boşanma sonrası çocukların
  ebeveynlerle olan ilişkilerinin nasıl düzenleneceği konusunda çiftlere yol gösterebilir ve çocukların
  duygusal durumlarını destekleyebilir.
 16. Boşandıktan sonra dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin korunması veya yeniden oluşturulması:
  Danışman, boşanma sonrası çiftlerin dostluk veya arkadaşlık ilişkilerini sürdürmelerine yardımcı
  olabilir, özellikle çocuklar varsa onların çıkarlarını korumayı teşvik edebilir.
 17. Boşanma sürecinde ve sonrasında çocukların ve ebeveynlerin duygusal durumlarının
  desteklenmesi: Danışman, boşanma sürecinde çocukların ve ebeveynlerin duygusal ihtiyaçlarını
  ele alarak, uygun destek ve rehberlik sağlayabilir.
 18. Ayrı yaşama adaptasyonu ve yeni yaşama uyumlanma süreci: Danışman, ayrı yaşama kararı
  alan çiftlere yeni hayat düzenlerine uyum sağlamalarında yardımcı olabilir ve bireylerin tek başına
  yaşama adaptasyonunu destekleyebilir.
 19. Güven sorunu yaşayan bireylerle çalışma: Danışman, güven sorunu yaşayan bireylere destek
  sağlayarak, güvenin yeniden inşa edilmesi ve sağlıklı ilişkilere adım atılması konusunda rehberlik
  edebilir.

  İlişki terapisi, çiftlerin ilişkilerini iyileştirmek, sorunları çözmek ve daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına
  yardımcı olmak amacıyla bireysel ve çift seanslarına odaklanır. Her çiftin ihtiyaçları farklı
  olduğundan, danışman, çiftin belirli sorunlarına odaklanarak onlara özelleştirilmiş bir destek sunar.

Evlilikte Aldatma ve Sonrası: Terapinin Sunduğu Destek ve İyileşme Yolları

Psikoterapiyi Anlamak için 6 Soru

Henüz burada görüntülenecek bir içerik yok.