GenelBoşanma Danışmanlığı

Ankara Psikoterapi

Boşanma Danışmanlığı

Boşanma danışmanlığı, evliliklerde yaşanan sorunları çözmek ve boşanmanın etkilerini yönetmek
için profesyonel destek sağlayan bir hizmettir. Boşanma sürecinde yaşanan zorluklar ve
boşanmaya sürükleyen sorunlar çeşitli olabilir. İşte bazı yaygın boşanma nedenleri ve boşanma
sürecinde yaşanan güçlükler:


Boşanmaya sürükleyen sorunlar:

 1. Eşler arası geçimsizlik: Eşler arasında uyumsuzluk, farklı değerler ve hedefler, sürekli
  anlaşmazlıklar ve çatışmalar boşanmaya yol açabilir.
 2. Evlilikte iletişim sorunları: Eşler arasında iletişim eksikliği, yanlış anlamalar, iletişim kopukluğu ve
  sürekli tartışmalar boşanma sürecini hızlandırabilir.
 3. Çalışma hayatının evliliğe etkileri: Yoğun çalışma temposu, iş stresi ve evlilik ilişkisine yeterli
  zaman ayıramama sorunu, boşanma nedenleri arasında yer alabilir.
 4. Eşin ailesiyle yaşanan sorunlar: Eşlerin ailesiyle uyumsuzluklar, müdahaleci davranışlar veya
  sürekli çatışmalar evlilikte gerilim yaratır ve boşanmaya yol açabilir.
 5. Cinsel sorunlar: Cinsel uyumsuzluk, cinsel isteksizlik, cinsel tatminsizlik veya cinsel ihtiyaçların
  karşılanamaması boşanmaya neden olabilir.
 6. Evlilikte kötü davranma: Fiziksel, duygusal veya psikolojik kötü muamele, şiddetli geçimsizlik ve
  saygısızlık boşanma nedenleri arasında yer alır.
 7. Aldatma: Sadakatsizlik, aldatma veya güvensizlik duygusu evlilikte büyük sorunlara ve
  boşanmaya yol açabilir.


Boşanma anında ve sonrasında yaşanan zorluklar:

 1. Boşanma kararının verilmesi: Boşanma kararını almak zorlu bir süreç olabilir. Karar verme
  aşamasında duygusal ve pratik zorluklarla karşılaşılabilir.
 2. Boşanma kararının söylenmesi: Boşanma kararını eşe açıklamak, duygusal tepkilerle karşılaşma
  ve iletişim zorluklarına neden olabilir.
 3. Boşanmanın çocuklara söylenmesi: Çocuklara boşanma sürecinin açıklanması ve onların
  duygusal ihtiyaçlarının yönetilmesi önemlidir. Bu süreçte çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaşanabilir.
 1. Boşanma sürecinde yaşanan duygusal sorunlar: Boşanma süreci, kayıp, acı, öfke, suçluluk,
  korku ve endişe gibi çeşitli duygusal sorunlara yol açabilir.
 2. Boşanma sonrasında yaşanan duygusal sorunlar: Boşanmanın ardından tek başına yaşama,
  yalnızlık, özgüven kaybı, depresyon ve kayıp duygusu gibi sorunlar yaşanabilir.

  Evlilikte yaşanan sorunlar boşanma nedeni olarak kabul edilebilir durumlar:

  Evlilik birliğinin yürütülmesini engelleyecek derecede eşler arasında sadakat yükümlülüğünün ihlali,
  zina, akıl hastalığı, hayata kast, kötü muamele, çözümlenemez ve cinsel yaşamı engelleyen cinsel
  sorunlar gibi nedenler medeni kanunlarda geçerli boşanma gerekçeleri olarak yer alır. Ayrıca, eşler
  arasında saygı ve sevginin tamamen kaybolduğu, birlikte yaşanamayacak kadar uzaklaşıldığı,
  şiddetli geçimsizlik yaşandığı durumlar da boşanma nedeni olarak kabul edilebilir.
  Boşanma danışmanlığı, bu gibi sorunlarla başa çıkmak, iletişimi iyileştirmek, duygusal iyileşmeyi
  desteklemek ve çocukların uyumunu sağlamak için faydalı bir yol olabilir. Bu süreçte bir danışman
  veya terapistten destek almak önemlidir.

Evlilikte Aldatma ve Sonrası: Terapinin Sunduğu Destek ve İyileşme Yolları

Psikoterapiyi Anlamak için 6 Soru

Henüz burada görüntülenecek bir içerik yok.