Ankara Psikoterapi

Ergenlik Sorunları

Ergenlik dönemi, birçok sorunu beraberinde getirebilen zorlu bir süreçtir. Aşağıda ergenlik
döneminde sıkça karşılaşılan bazı sorunlar ve zorluklar sıralanmıştır:

 1. Kimlik Arayışı: Ergenlik döneminde gençler, kim olduklarını anlamaya çalışırken kendi kimliklerini
  bulma ve tanımlama süreci yaşarlar. Bu süreçte, kendi değerleri, inançları, hobileri ve ilgi alanları
  hakkında düşünme ve keşfetme ihtiyacı duyarlar.
 2. Kişiler Arası İlişkiler: Ergenler, akran ilişkileri ve sosyal kabul arayışıyla uğraşırlar. Arkadaş
  gruplarına uyum sağlama, yakın ilişkiler kurma, sosyal becerileri geliştirme ve çatışmalarla başa
  çıkma gibi konularda zorluklar yaşayabilirler.
 3. Duygusal Dalgalanmalar: Ergenlik dönemi, hormonal değişimlerin etkisiyle duygusal
  dalgalanmaların yoğun olduğu bir dönemdir. Gençler, sık sık duygusal iniş çıkışlar yaşayabilir, hızlı
  bir şekilde öfkelenebilir, üzülebilir veya coşkulu olabilirler.
 4. Bedensel Değişiklikler: Ergenlik dönemi, hızlı büyüme ve cinsel olgunlaşmanın yaşandığı bir
  dönemdir. Bedensel değişiklikler, ergenlerde vücut imajı, benlik saygısı ve özgüvenle ilgili sorunlara
  yol açabilir.
 5. Aile İlişkileri: Ergenler, aileleriyle aralarında çatışmalar yaşayabilir. Özerklik arayışıyla birlikte
  ebeveynlerle bağımsızlık savaşları ortaya çıkabilir. Aileyle iletişimde zorluklar, kural ve sınırlara
  direnme gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
 6. Eğitim ve Akademik Başarı: Ergenler, okul hayatında karşılaştıkları zorluklarla baş etmeye çalışır.
  Derslerde motivasyon eksikliği, sınav kaygısı, başarısızlık hissi gibi konular ergenlik döneminde
  sıkça karşılaşılan sorunlar arasındadır.
 7. Riskli Davranışlar: Ergenlik döneminde bazı gençler, riskli davranışlara yönelebilir. Alkol ve
  madde kullanımı, cinsel riskler, düşük akademik başarıya bağlı davranış problemleri gibi sorunlar
  ergenlerin yaşayabileceği riskler arasında yer alır.

  Bu sorunlarla başa çıkmak için, ergenlere destek olacak aile, arkadaşlar, öğretmenler ve profesyonel
  yardım almak önemlidir. Ergenlerin duygusal ihtiyaçlarına dikkat etmek, sağlıklı iletişim kurmak, olumlu
  bir ortam sağlamak ve destekleyici bir yetişkin figür sunmak, ergenlerin sorunlarını daha iyi yönetmelerine
  yardımcı olabilir. Aynı zamanda, ergenlere kişisel gelişim, stres yönetimi ve çatışma çözme becerileri gibi
  konularda eğitim vermek de faydalı olabilir.

Evlilikte Aldatma ve Sonrası: Terapinin Sunduğu Destek ve İyileşme Yolları

Psikoterapiyi Anlamak için 6 Soru

Henüz burada görüntülenecek bir içerik yok.