Evlilik ve Çift TerapisiEvlilik Döneminde Verilen Psikoterapi Hizmetleri

Ankara Psikoterapi

Evlilik Döneminde Verilen Psikoterapi Hizmetleri

Evlilik döneminde verilen psikoterapi hizmetleri, evlilikte ortaya çıkan sorunları ele alarak çiftlere
destek olmayı amaçlar. Bu psikoterapi sürecinde aşağıdaki konular üzerinde çalışılabilir:

 • Eşler arası iletişim problemleri: Eşler arasında iletişimde zorluklar, iletişim eksikliği veya
  anlaşmazlıklar üzerinde çalışılır.
 • Romantik paylaşımların azalması: Eşler arasındaki romantik bağın zayıflaması ve ilişkide
  tutku ve yakınlığın azalması ele alınır.
 • Aşağılayıcı söz ve tutumlar: Eşler arasında karşılıklı saygının azalması ve aşağılayıcı
  davranışların ortaya çıkması durumunda çalışılır.
 • İfade yetersizliği ve diyaloğun kaybı: Eşler arasında duygusal ifade eksikliği ve iletişimde
  kopukluk yaşanması ele alınır.
 • İlgi ve sevgi gösterme eksiklikleri: Eşlerin birbirlerine yeterince ilgi ve sevgi gösteremediği
  durumlar üzerinde çalışılır.
 • Ailelerle ilgili problemler: Eşlerin aileleriyle ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar ve uyumsuzluklar
  ele alınır.
 • Sorumluluk alma ve kaçınma: Eşler arasında ev işleri, çocuklarla ilgilenme gibi
  sorumluluklarda dengesizlik veya kaçınma durumları ele alınır.
 • Şiddet uygulama: Sözel veya fiziksel şiddetin evlilikte ortaya çıkması durumunda psikoterapi
  verilir.
 • Kişilik uyumsuzlukları: Eşler arasında kişilik farklılıklarının uyumsuzluk yaratması üzerinde
  çalışılır.
 • İlgi ve yaşam zevklerinin farklı olması: Eşlerin ilgi alanları ve yaşam tarzları arasındaki
  uyumsuzluklar ele alınır.
 • Beklentilerin uyuşmaması: Eşlerin birbirlerinden ve gelecekten farklı beklentileri olması
  durumunda çalışılır.
 • Psikolojik baskı: Bir eşin diğerine karşı psikolojik baskı kurma çabaları ele alınır.
 • Çocuk sahibi olma problemleri: Çocuk sahibi olma isteğiyle ilgili sorunlar, tıbbi çabalardaki
  başarısızlık veya çocuk sahibi olamama durumu ele alınır.
 • Evlilikte hırpalanma ve incinme: Ev yaşamında yaşanan hırpalanma, incinme ve işlevsellik
  kaybı durumlarında psikoterapi verilir.
 • Depresyon ve ümitsizlik: Eşlerden birinin veya her ikisinin depresyon ve umutsuzluk
  yaşaması durumunda destek sağlanır.
 • Kıskançlık: Eşler arasında şiddetli kıskançlık duygularının varlığı üzerinde çalışılır.
 • Kişisel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması: Bir eşin diğerini kontrol etme ve kişisel
  özgürlüklerini kısıtlama çabaları ele alınır.
 • Öfke patlamaları: Eşlerden birinin veya her ikisinin şiddetli öfke patlamaları yaşaması
  durumunda psikoterapi verilir.
 • Cinsel uyumsuzluk: Eşler arasında cinsel uyumsuzluk, ihtiyaçların karşılanamaması
  durumunda çalışılır.
 • Aldatma ve sadakatsizlik: Evlilikte aldatma ve sadakatsizlik durumları, duygusal veya cinsel
  aldatma travmaları ele alınır.

  Bu konular, evlilik danışmanları tarafından çiftlerle çalışılarak sorunların çözümüne yönelik destek
  sağlanır ve sağlıklı bir evlilik ilişkisi oluşturulması hedeflenir.

Evlilikte Aldatma ve Sonrası: Terapinin Sunduğu Destek ve İyileşme Yolları

Psikoterapiyi Anlamak için 6 Soru

Henüz burada görüntülenecek bir içerik yok.