Evlilik ve Çift TerapisiEvlilik Öncesi Çift Danışmanlığı

Ankara Psikoterapi

Evlilik Öncesi Çift Danışmanlığı

Evlilik öncesi çift danışmanlığı, evliliğe hazırlanan çiftlerin ilişkilerini değerlendirmek, birbirlerini
tanımak, beklentilerini paylaşmak ve evlilikte karşılaşabilecekleri potansiyel sorunları ele almak
amacıyla yapılan bir psikoterapi sürecidir. Bu süreçte aşağıdaki konular ele alınabilir:

 • Birbirini tanıma ve doğru eş seçme kriterlerinin değerlendirilmesi: Çiftler, birbirlerini daha iyi
  tanımak için geçmiş deneyimlerini, değerlerini, hedeflerini ve beklentilerini paylaşabilir.
 • Kişilik uyumu ve birbirini dengeleme yolları: Çiftler, kişilik yapılarının birbirini tamamladığı
  veya uyumlu olduğu alanları keşfedebilir ve bu konuda destek alabilir.
 • Evlilikten ve birbirlerinden beklentiler: Çiftler, evlilikle ilgili beklentilerini, rollerini,
  sorumluluklarını ve hayallerini paylaşarak uyumlu bir şekilde ilerlemek için stratejiler
  geliştirebilir.
 • Ailelerle ilişkiler ve kültürel kodlar: Çiftler, kendi aile yapıları ve kültürel değerlerine dair
  farklılıkları anlayarak ortak bir denge noktası bulabilir.
 • Cinsel yaşam beklentileri: Çiftler, cinsel uyum ve beklentiler konusunda iletişim kurabilir ve
  birbirlerini daha iyi anlayabilir.
 • İdeal ve paylaşılan yaşam zevkleri: Çiftler, ortak ilgi alanları, hobiler ve yaşam tarzları
  üzerinde anlaşma sağlayarak ortak bir yol haritası çizebilir.
 • Önceki ilişki veya evliliklerin etkileri: Geçmiş ilişkilerin evlilik üzerindeki etkileri, çiftlerin
  gelecekteki ilişkilerini anlamalarına yardımcı olabilir.
 • Ekonomik uyum: Çiftler, evlilikteki ekonomik sorumlulukları, gelir düzeylerini ve harcamaları
  ele alarak uyumlu bir şekilde planlama yapabilir.
 • Çocuk sahibi olma ve yetiştirme beklentileri: Çiftler, çocuk sahibi olma ve çocuk yetiştirme
  konusundaki beklentilerini ve değerlerini tartışabilir.
 • Diğer aile bireyleriyle ilişkiler: Çiftler, evlilikte birlikte yaşayacakları diğer aile bireylerinin
  varlığını ve bu konuda nasıl bir denge kuracaklarını ele alabilir.
 • Sosyo-ekonomik koşullar: Çiftler, evlilik yaşamında karşılaşabilecekleri sosyo-ekonomik
  zorlukları öngörerek buna yönelik stratejiler geliştirebilir.

  Evlilik öncesi çift terapisi, çiftlerin evlilik yolculuğuna daha sağlam bir temel ile adım atmalarını
  sağlamak ve potansiyel sorunları önceden fark edip çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmak
  amacıyla önemli bir adımdır. Bu psikoterapi süreci, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamalarını, iletişim
  becerilerini geliştirmelerini ve sağlıklı bir evlilik için gereken temel unsurları oluşturmalarını
  destekler.

Evlilikte Aldatma ve Sonrası: Terapinin Sunduğu Destek ve İyileşme Yolları

Psikoterapiyi Anlamak için 6 Soru

Henüz burada görüntülenecek bir içerik yok.