Psikolojik RahatsızlıklarPsikoterapinin Etkili ve İdeal Seçenek Olduğu Durumlar Nelerdir?

Ankara Psikoterapi

Psikoterapinin Etkili ve İdeal Seçenek Olduğu Durumlar Nelerdir?

 • Birey olmakta ve kendi olmakta sıkıntı çeken, kendini yeterince ifade edemediğini ve sevdikleri ile yakın çevresi olan ailesi, eşi, partneri tarafından anlaşılmadığını düşünen kişilerin Kendini Tanıma ve Öncelikle Kendini Anlama ile bu yolculuğa başlamak adına psikoterapiden ciddi anlamda faydalanması olacaktır.
 • Özel ilişki alanında sürekli sorunlar yaşayan, kendisini üzecek, sevgi vermeyecek ve suistimal edecek kişilere yaklaşarak onlarla partner olmak ve çok geçmeden zarar görmüş olarak kendi kulvarına çekilmek şeklinde tekrarlayan olumsuz yaşam deneyimlerine sahip olmak önemli bir kişilik problemi habercisidir ve bu umutsuz ve geleceksiz ilişki ritüellerinde illa ki hem kendisi hem de partner açısından dikkat edilecek çok önemli veriler göze çarpmaktadır.
 • Kişinin gerçekten sevildiği ve değer bulduğu bir ilişki içinde olmadığı benzer halde evlilik olması, bu patolojik ilişkiden çocuk sahibi olmak ya da gerekçesiz olarak ‘’bana çok zarar veriyor bu kişi, yada bu ilişki ama ona rağmen ayrılamıyorum” diyorsanız, yani ‘’bağımlı bir kendilik profili”nden bahsediyorsanız, bir terapistin kapısını çalma vaktidir. Kişi ısrarla hiç de mantıklı olmayan gerekçelere dayandırarak sağlıksız da olsa bir türlü içinden çıkamadığı bir ilişkiyi bir yandan savunuyor, ikircikli bir tavır sergileyerek bir yandan da bu partnerden şikayetleri çoksa, ilişki dinamiklerinin incelenmesi ve kendini koparamadığı ve şiddetle şikayetçi olduğu partneri ile ilişkisini sürdürmeye kendini mecbur hissediyorsa.
 • Kişi kendini iyi hissettiğinde çok iyi şeyler söylediği partnerini kendini kötü hissettiğinde ise aynı partner için öfkeyle anıyor, çok olumsuz bahsediyorsa, burada danışanın iki uç arasında salınım gösteren, gelgitleri olan kendi duygusal ve zihinsel dalgalanmaları da dikkat çekilmeli ve çift terapisi kadar bu kişinin kendi bireysel terapisine de önem vermesi gerektiği zira kendi ikircikli durumunun da kişilik bozukluğuna işaret ettiği gözden kaçmamalıdır. Yanı sıra, yine kişinin öncelikle kendi iç dünyasına, yani psikolojik iç yapısına odaklanmasını bize söyleyen başka bir örnek de, kişinin kendine ait çeşitli öznel yaşam alanlarındaki sorumlulukları yerine getirmekte isteksiz veya yetersiz hissediyor olduğu bir durum giderek ağırlaşıyorsa ve kişi kendi iç dünyasına kapanarak çevresiyle eskisine göre çok daha az iletişim kurmayı tercih etmeye başladıysa, onu seven yakınları kendi öz bakımının, iştahının, uykusunun bozulduğunu haber veriyorsa, eskisinden daha sinirli, az konuşuyor, kendini odasına kapatıyor gibi izlemleri varsa, öncelikle depresyon yönünden bir hekim muayenesini takiben psikoterapiden yararlanımı söz konusu olacaktır.
 • Ailesi, sevdikleri ve yakın çevresi tarafından yeterince anlaşılmadığına dair olumsuz duyguları mevcut ise ve kendini yalnız hissediyorsa.
 • Kişilerarası alanda sorun yaşanması halinde, yani ilişkilerinde kaynağını anlayamadığı bazı sıkıntıları tekrar tekrar yaşıyorsa, ve çoğunlukla problemi kendisinde değil, sadece karşısındaki kişilerde olduğunu düşünüyorsa.
 • Kişi, günlük yaşantısındaki sıradan konularda dahi karar vermekte güçlük çekiyor ve zor karar veriyorsa, ve kararlarını almak için danışmak ve onay almak ihtiyacı duyuyorsa.
 • Kişi, verdiği kararların doğruluğundan sıkça şüphe duyuyor, özgüven problemi yaşıyorsa.
 • Genel olarak karamsar, hüzünlü, yaşamdan keyif almayan bir hali varsa ve çoğunlukla ya da dönem dönem kendini mutsuz hissediyorsa.
 • Kişi yoğun değersizlik duyguları yaşıyor, özel ilişkilerinde aşırı özverili sevilme ve değer bulma çabalarına rağmen doğru ve kendisine değer verecek kişiler yerine kendisini değersizleştirici kişileri hayatına dahil ediyorsa.
 • Arkadaş ve sevgili/eş ilişkilerinde duygusal bağımlılık gösterdiğinizi bildiğiniz halde sürdürülmemesi doğru gözükse de yanlış ilişkilerden kendinizi bir türlü uzaklaştıramıyorsanız.
 • Yalnızlık korkunuz varsa, yani yalnız kalmaya dayanamadığınız için bireysel yaşantılar kuramıyor ve tek başınıza ayakta ve hayatta kalamayacağınıza inanıyorsanız.
 • Hayır diyemiyorsanız, sizin şahsi yararınıza hizmet etmeyen hatta zararı bile olsa sizden istenen şeylere hayır diyemiyorsanız.
 • Yolunda gitmeyen iş ve yaşantıları için sürekli başkalarını suçlamak veya tam tersine, hayatında ki veya birlikte olduğu insanların her sorun ve olumsuzluktan kendini suçlu hissetmekten kurtulamıyorsa.
 • İnsanlara güvenme konusunda aşırı tedirgin ve genel olarak güvensizlik yaşıyorsa. Fakat güvensizlik/zor güvenme kişiyi inciten yaşam travmaları sonrası oluşur muhtemelen ve şüphecilik şeklinde kendini gösteren paranoik durumlar ile hiç ilgisi olmadığı bilinmelidir.
 • Kişinin tekrarlayan takıntılı düşünceleri varsa ve anlamsız olduğunu bilse de düşünmekten kendini bir türlü alıkoyamıyorsa, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) yönünde fikir verici olup muhtemelen psikoterapi süreçlerine eşlik etmesi gereken psikiyatrik muayene ve ilaç desteği de gerekebilir.
 • Kişinin anlamsız, yani rasyonel bir sebebe dayandırılamaz yoğun korku veya endişeleri ve anksiyetesi varsa ve bu kaygı ve korkular günlük yaşantısını devam ettirmesinde kişiye sorun yaşatıyorsa, psikoterapiye ihtiyacı olabilir.
 • Yukarıda sayılan durumlar kişinin psikolojik sağlığında bozulma olduğunu işaret etmektedir ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu anlamına gelmektedir.
 • Psikoterapi alacak kişilerin öncelikle bir psikiyatrik muayeneden geçerek ilaç gerektiren klinik bir durumunun olup olmadığı ve terapi sürecinden istifadesi yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bunu başlangıçta sağlayamayan danışanların psikoterapi yardımı almaya başladığı ilk zamanda bu muayeneyi terapistin de yönlendirmesi ile kolayca sağlanabilmekte, bu yolla psikoterapi süreci çok daha sağlıklı ve danışanı koruyucu ve ideal yaklaşımı uygulayıcı şekilde ilerlemektedir.
 • Her yaş grubu için psikoterapi uygundur. Yaşa göre uygulanan psikoterapi çeşidi değişebilir; örneğin, çocuk yaş grubunda oyun terapisi, davranışçı ve destekleyici terapiler ön planda iken erişkin travmalarında örneğin analitik metodlar çok daha etkili tedavi sağlayabilmektedir.”

Evlilikte Aldatma ve Sonrası: Terapinin Sunduğu Destek ve İyileşme Yolları

Psikoterapiyi Anlamak için 6 Soru

Henüz burada görüntülenecek bir içerik yok.