Aile TerapisiAile Terapisi: Sağlıklı İletişim ve Uyumun İnşası için Birlikte Adım Atma

Ankara Psikoterapi

Aile Terapisi: Sağlıklı İletişim ve Uyumun İnşası için Birlikte Adım Atma

Aile terapisi, aile bireylerinin arasındaki iletişimi ve etkileşimi daha iyi ve sağlıklı hale getirmek,
yaşanan problemleri çözmek amacıyla uzman psikologlar ve psikoterapistler tarafından uygulanan
düzenli ve belirli sürelerde gerçekleştirilen görüşmeler dizisidir. Ailede bir kişinin gösterdiği
rahatsızlık belirtileri, bazen farklı bir problemin işaretçisi olabilir. Bu nedenle, sadece bireysel
sorunları iyileştirmek yerine, ailenin genel sağlığını düzeltmek önemlidir.


Aile ve evlilik kurumunda karşılaşılan sorunlar, aile terapisi ile çözüme kavuşturulur. Örneğin, aile içi
şiddet söz konusu ise, bu durumun önlenmesi ve ailenin paylaşılan kurallarına uyum sağlanması
hedeflenir. Ayrıca, aile içi problemlerin kaynakları tespit edilir ve çözüm yolları aranır. Aile terapisi,
ailenin birlikte mutlu bir yaşam sürdürebilmesi için önemli bir destek sağlar.


Aile birliği, birlikte yaşamak için oldukça önemli bir yapıdır. Ancak, işleyişinde sorunlar ortaya
çıktığında sistem sıkıntıya girebilir. Bu nedenle, aile terapisi sürecinde, sorunun kaynağı her ne
olursa olsun, çözüm için tüm ailenin katılımı büyük bir önem taşır. Aile terapisinde, tek bir nedene
odaklanmak yerine çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenir. Ailenin tamamının çözüm sürecine dahil
olması esastır.


Aile terapisinde, bireysel terapide incelenen kişilerin iç dünyalarının yanı sıra aile bireyleri
arasındaki ilişkiler, etkileşim biçimleri ve aile içi davranış kalıpları da önemli bir rol oynar. Aileler
genellikle farkında olmadan devam ettirdikleri ve çocuklarına da öğrettikleri ilişki kalıplarına sahip
olabilirler. Hatalı ve tekrarlayan ilişki kalıpları aileye gösterilir ve değişim için anahtar niteliğindeki
davranış ve karşılıklı etkileşim biçimleri aileye öğretilir. Yeni öneriler sunularak, sağlıklı iletişim ve
ilişki kurma becerileri aileye benimsetilmeye çalışılır.


Aile terapisi, aile bireylerinin birlikte çalışarak sorunları çözmelerini sağlayan etkili bir yöntemdir.
Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen bu terapi, aile içi ilişkilerin gelişimine ve aile üyelerinin mutlu bir
birliktelik sürdürmelerine yardımcı olur.

Evlilikte Aldatma ve Sonrası: Terapinin Sunduğu Destek ve İyileşme Yolları

Psikoterapiyi Anlamak için 6 Soru

Henüz burada görüntülenecek bir içerik yok.