Bireysel TerapiBireysel Psikoterapi Alanları

Ankara Psikoterapi

Bireysel Psikoterapi Alanları

 1. Depresyon: Depresyon belirtileriyle başa çıkmak ve duygusal dengeyi sağlamak için destek.
 2. Panik Atak: Panik atakları yönetmek, kaygıyı azaltmak ve rahatlama stratejileri geliştirmek.
 3. Yas Reaksiyonu: Kayıp ve yas sürecinde destek, kabullenme ve adapte olma becerileri.
 4. Ölüm/Ayrılık Anksiyetesi: Ölüm veya ayrılık korkusuyla başa çıkmak ve anksiyeteyi
  hafifletmek.
 5. Terk ve Yalnızlıkla Başa Çıkma: İlişki sona ermesi veya yalnızlıkla başa çıkma stratejileri
  geliştirme.
 6. Kendilik Problemleri: Kendi değeri, özgüven, benlik saygısı gibi konularda destek.
 7. Bireysel Çatışmalar: İçsel çatışmaların anlaşılması ve çözüm yollarının bulunması.
 8. Kendini İfade Güçlüğü: Duyguları ifade etme, iletişim becerilerini geliştirme ve kendini ifade
  etme stratejileri.
 9. İş Yaşamı Adaptasyon Düşüklüğü: İş ortamına uyum sağlama, stres yönetimi ve kariyer
  planlaması.
 10. Kişisel İletişim Beceri Eksikliği: İlişkilerde iletişim becerilerini geliştirme, sosyal etkileşimde
  rahatlık.
 11. Özgüven Eksikliği: Özgüveni artırmak, kendine güven duygusunu geliştirmek.
 12. Anksiyete/Kaygı Bozuklukları: Genel anksiyete, sosyal fobi, panik bozukluk gibi kaygı
  bozukluklarıyla başa çıkma.
 13. Cinsel Sorunlar: Cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimlik veya cinsel ilişki problemleriyle
  çalışma.
 14. Evlilik Sorunları: Evlilikte iletişim, çatışma yönetimi ve ilişki becerilerini geliştirme.
 15. Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Travmatik deneyimlerin etkileriyle başa çıkma ve travma
  sonrası iyileşme.
 16. Sosyal Fobi: Sosyal durumlarda kaygı ve utançla başa çıkma, sosyal becerilerin
  geliştirilmesi.
 17. Fobiler: Özel bir nesne veya duruma karşı aşırı korku veya endişe durumlarıyla çalışma.
 18. Kişilik Bozuklukları: Borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu gibi kişilik
  yapılarıyla çalışma.
 19. Yeme Bozuklukları: Anoreksiya, bulimiya veya yeme düzeni problemleriyle çalışma.
 20. Uyku Bozuklukları: Uyku problemleri, uyku hijyenini geliştirme ve uyku düzenini düzene
  sokma.
 21. Obsesif Kompulsif Bozukluk: Takıntılar ve zorlantılarla başa çıkma, obsesif düşünceleri
  yönetme.
 22. Kişisel Gelişim Bozuklukları: Potansiyelinizi keşfetme, hedef belirleme ve kişisel gelişim
  alanlarında destek.

  Bu alanlarda psikoterapi ve psikologlar, bireylere profesyonel destek sağlayarak yaşamlarında
  daha sağlıklı bir denge, mutluluk ve kişisel gelişim sağlamayı hedefler.

Evlilikte Aldatma ve Sonrası: Terapinin Sunduğu Destek ve İyileşme Yolları

Psikoterapiyi Anlamak için 6 Soru

Henüz burada görüntülenecek bir içerik yok.