Ergenlik ve Gençlik DönemiErgenlik Döneminde Yaşanan Depresyonun Nedenleri

Ankara Psikoterapi

Ergenlik Döneminde Yaşanan Depresyonun Nedenleri

Ergenlik dönemi, fiziksel, zihinsel ve duygusal değişikliklerin yoğun olarak yaşandığı bir süreçtir ve
depresyon bu dönemde ortaya çıkabilir. Ergenlik dönemindeki depresyonun nedenleri çeşitli
faktörlerden kaynaklanabilir:

 1. Biyolojik Faktörler: Ergenlik dönemi, hormonlarda önemli değişikliklere yol açar. Bu hormonal
  değişiklikler, beyindeki kimyasal dengenin etkilenmesine neden olabilir. Serotonin gibi
  nörotransmitterlerin düzeyindeki değişiklikler, depresyon riskini artırabilir.
 2. Genetik Yatkınlık: Depresyon, genetik faktörlerle ilişkilendirilir. Eğer ailesinde depresyon öyküsü
  olan biri varsa, ergenlik döneminde depresyon riski daha yüksek olabilir. Genetik yatkınlık,
  depresyon riskinin artmasına katkıda bulunabilir.
 3. Çevresel Faktörler: Ergenler, çeşitli stres faktörlerine maruz kalabilirler. Aile içi sorunlar,
  boşanma, ayrılık, aile içi şiddet gibi durumlar ergenin duygusal sağlığını etkileyebilir. Okulda
  akademik baskı, sosyal ilişkilerde zorluklar, arkadaş gruplarında aidiyet sorunları da depresyon
  riskini artırabilir.
 4. Öz Kimlik Gelişimi: Ergenlik dönemi, bireyin kimlik oluşumunda kritik bir dönemdir. Kendini
  anlama, kim olduğunu keşfetme süreci içinde olan ergenler, bu süreçte zorluklar yaşayabilirler.
  Kendi değerlerini ve yeteneklerini anlama çabaları, başarısızlık hissi veya yetersizlik duygularıyla
  sonuçlanabilir ve depresyona yol açabilir.
 5. Sosyal İzolasyon: Ergenler, sosyal bağlantıların önemli olduğu bir dönemde oldukları için, sosyal
  izolasyon depresyon riskini artırabilir. Yalnızlık hissi, arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar, reddedilme
  korkusu gibi faktörler, depresyonun ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 6. Travma veya Kayıplar: Ergenlik döneminde, travmatik olaylar veya kayıplar yaşanabilir. Ölüm,
  hastalık, ailevi sorunlar, kötü ilişkiler gibi durumlar ergenin duygusal sağlığını etkileyebilir ve
  depresyona neden olabilir.

  Bu faktörlerin kombinasyonu, her ergende depresyonun ortaya çıkma riskini etkileyebilir. Her
  ergende depresyon belirtileri farklılık gösterebilir ve bazıları daha belirgin depresif semptomlar
  yaşarken, diğerleri dolaylı belirtilerle tepki verebilir. Ergenlik döneminde depresyonun erken
  tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir, bu nedenle gençlerin duygusal ve psikolojik sağlıklarına
  destek olacak bir çevre sağlanması büyük önem taşır.

Evlilikte Aldatma ve Sonrası: Terapinin Sunduğu Destek ve İyileşme Yolları

Psikoterapiyi Anlamak için 6 Soru

Henüz burada görüntülenecek bir içerik yok.