EğitimEğitim ve Gelişim Danışmanlığı

Ankara Psikoterapi

Eğitim ve Gelişim Danışmanlığı

Eğitim ve gelişim danışmanlığı, yetişkinler, çocuklar ve gençler için önemli bir hizmet sağlar.
Danışmanlar, okullar, aileler, işyerleri ve kurumlar gibi çeşitli ortamlarda ihtiyaçlara uygun çalışma
programları hazırlar ve bireylerin gelişimini destekler.


Bu psikoterapi hizmeti çerçevesinde, birçok konuda destek verilmektedir:

 • Çatışma çözme yöntemleri: Kişiler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için stratejiler geliştirme.
 • Motivasyon: Bireylerin kendilerini motive etmelerine yardımcı olma ve hedeflerine
  odaklanmalarını sağlama.
 • Takım çalışması: Ekip içinde etkili iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirme.
 • Problem çözme: Sorunları analiz etme, alternatif çözümler üretme ve kararlar alma becerilerini
  güçlendirme.
 • İletişim becerileri geliştirme: Etkili iletişim kurma, dinleme, empati kurma ve sözlü/sözsüz iletişim
  becerilerini geliştirme.
 • Empatik düşünme: Başkalarının duygularını anlama, empati kurma ve başkalarına destek olma
  becerilerini geliştirme.
 • Stres kontrol yönetimi: Stresle başa çıkma stratejilerini öğrenme ve uygulama.
 • Yaratıcılık: Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme.
 • Tükenmişlik sendromuyla baş etme: Tükenmişlik hissiyle mücadele etme ve kişisel iyi oluşu
  destekleme.
 • Akran arabuluculuğu: Öğrenciler arasındaki çatışmaları çözme ve arabuluculuk yapma
  becerilerini öğretme.
 • Sınırlarımız ve değerlerimiz: Kişisel sınırları belirleme, değerlerimizi tanıma ve onlara bağlı kalarak
  sağlıklı ilişkiler kurma.
 • Öfke kontrol yönetimi: Öfkeyi tanıma, kontrol etme ve sağlıklı öfke ifade etme becerilerini
  öğrenme.
 • Etkili öğretmenlik eğitimi: Öğretmenlere öğretme stratejileri, sınıf yönetimi ve öğrenci
  motivasyonu konusunda destek verme.
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gösteren çocuğa sınıf ortamı becerileri: Öğretmenlere,
  bu öğrencilere uygun sınıf ortamı stratejileri sunma.
 • Öğrenme bozukluğu olan çocukla çalışma: Öğretmenlere, öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara
  destek olma ve uygun öğretim yaklaşımlarını kullanma.
 • Uyum ve davranış sorunu olan çocuklara sınıf içi yaklaşımlar: Öğretmenlere, uyum ve davranış
  sorunu yaşayan öğrencilere nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda rehberlik etme.
 • Okul ve motivasyon: Öğrencilerin okula karşı motivasyonunu artırma ve akademik başarılarını
  destekleme.
 • Sınav kaygısı: Öğrencilere sınav kaygısıyla baş etme stratejilerini öğretme ve sınav performansını
  artırma.
 • Sosyal beceri eğitimi: Öğrencilere sosyal etkileşim becerilerini geliştirme ve sağlıklı ilişkiler kurma
  konusunda destek olma.
 • Zaman yönetimi: Zamanı etkili ve verimli kullanma becerilerini geliştirme.
 • Etkili ders çalışma yöntemleri: Öğrencilere etkili ders çalışma stratejilerini öğretme ve başarılarını
  artırma.

  Eğitim ve gelişim danışmanlığı, bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine, kişisel ve sosyal
  becerilerini geliştirmelerine ve yaşamlarında daha sağlıklı, mutlu ve başarılı olmalarına yardımcı
  olur.

Evlilikte Aldatma ve Sonrası: Terapinin Sunduğu Destek ve İyileşme Yolları

Psikoterapiyi Anlamak için 6 Soru

Henüz burada görüntülenecek bir içerik yok.