image088

Travma kişinin beklemediği anda  hiç  beklemediği bir olay yada tepkiyle karşılaşması sonucu yaşanan şaşkınlık, aniden donup kalma , olana inanamama  , olayı kabul etmede , idrak ve anlayışta ketlenme meydana gelmesidir.. Travma anında  bütün algılar değişebilir ,kapanabilir , duyumsamalar  ,meydana gelen incinme karşısında   donabilir..olayı  kabul edememe , reddetme yada o andan ve yaşanan andaki  bilinçten koparak ayrışma ve gerçekliğin dışına çıkarak olayı tamamen  , unutma , zihinden silme şeklinde ciddi amneziler , kaçışlar  gibi patolojiler gelişebilir yada çok daha ileri patolojik tablolarda bilinçli haldeki kişilik ve kendilikten kopan travmatize parçalar sonucu çoğul kişilik klinik tablosu ile dahi karşımıza gelebilir..kişiyi özellikle  gerçeklik algısından koparacak derecede şiddetli travmaların sonuçlarıda ciddi ve dramatik olacaktır haliyle.

Buna örnek vermek gerekirse  bir çocuğun yada genç kızın hiç beklemediği ebeveyninden yada amca ,dayı ,kuzen gibi bir akrabasından taciz görmesi yada tecavüze uğraması inanamayacağı   bir olay olup , ileri derecede korku endişe ve kaygı duyması  söz konusudur.

Travmaya maruz kalan kişinin tepkileri arasında aşırı korku, çaresizlik ya da dehşete düşme vardır .

Bir araba kazasında yakınlarını kaybetmek , evlatlarıyla ilgili beklenmedik bir acı yaşamak , örneğin askerdeki oğunun vefat haberini almak yada sabahleyin evden vedalaşarak yada hiç vedalaşmaya dahi fırsat bulamadığı eşinin birkaç saat sonra ölüm haberini almak gibi    yada kişinin kendisiyle ilgili hiç beklenmedik bir ölümcül hastalık  haberi alması  kişi de derin bir travma etkisi yapabilir…

Ancak çocukluk çağı travmaları erişkin dönemdekilerle karıştırılmayacak derecede şiddetlidir..küçük bir çocuk acı dolu travmatik bir yaşantıyı erişkinler kadar iyi metabolize edebilecek ego gücüne ve kendilik kapasitelerine henüz sahip olmadığından dolayı  muhtemelen travmayı anlamlandıramayacak , olay karşısındaki duygularını ve düşüncelerini ifade edemeyecek , korku ,dehşet yada şiddet dolu travma anısı  bir  çocuğu ömür boyu yaralayarak incinmesine kişiliğinin zedelenmesine sebep olacaktır… hiç bir yardım alamamış, tedavi görme şansına sahip olamamış travma öyküsü olan bir çocuğun hangi yaşta olursa olsun ileride psikolojik açıdan sağlıklı bir birey olma olasılığı yok gibidirne yazık ki..

Travmaya sebep olabilecek  toplumsal olgular savaş, tecavüz, işkence, cinsel ve fiziksel istismar, terörizm , alıkonulma ,gasp edilme , deprem de göçük altında kalma  gibi sıralanabilir..

Burada meydana gelen hadise bir psikolojik travmadır ve de  psikolojik travma, kişinin güçsüzlüğüyle yüzyüze gelmesiyle başlayan bir durumdur.Travma ya maruz Travmaya maruz kalan kişi şiddetle korkuya kapılır ve  gücünü aşan bir zedeleyici  kuvvet tarafından çaresiz bırakılmıştır.

Öte yandan  travmaya uğrayan kişinin  olanları kontrol etme ,önleme ,karşı koyma ,reddetme olanı anlama  yada anlamlandırma gibi normal  fonksiyonları sekteye uğramış adeta felç olmuş durumdadır..