p1Psikolojik sıkıntıları olan kişilere, sıkıntılarının ne olduğunu anlamalarına, kökenleri hakkında bir iç görü kazanmalarına ve çözümleme yolu bulmalarına destek oluyoruz. Psikolojik danışmadan bir probleminizi çözmek yada kişisel gelişim ve etkili yaşama ulaşmak için de yararlanabilirsiniz.

Psikolojik danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda -tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren eğitimli danışmanlardan yardım aldığı bir gelişim sürecidir.
Psikolojik danışma yanlış yorumlanan ve toplumca içeriği çok da iyi anlaşılmamış  bir hizmet alanıdır.

Bireysel problemlere örnek olarak;p2

• Depresyon
• Kendini ifade etmede güçlük,
• Uykusuzluk,
• Performans kaygısı,
• Kaygılar ve korkular,
• Kendine güven,
• İnsan ilişkilerinde problem yaşama,
• Panik Atak,
• Cinsel Fonksiyon Bozuklukları,
• Sosyal Fobi,
• Kaygı Problemleri,
• Kişilik Çatışmaları,
• Öfke Yönetimi,
• Fobiler.