OKB (OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK) BELİRTİLERİ NELERDİR?

image021Yaygın obsesyon belirtileri:

• Hata yapmaktan ve cezalandırılmaktan korkma
• Hastalık ve mikrop bulaşmasından korkma
• Başkasına zarar vermekten korkma(kesmek ,zehirlemek vurmaktan korkma )
• Toplum içinde küçük düşmekten veya sosyal açıdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkma
• Şeytanca veya günahkar düşünmekten korkma
• Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı duyma
• Aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı ( kapıları ,kilitleri ,parasını ,cüzdanını sürekli kontroletme )

Sık görülen kompülsiyon belirtiler nelerdir :
• Kişideki tekrar tekrar yıkanma, duş alma veya ellerini yıkama,evini çamaşırlarını yıkama
• El sıkışmayı veya kapı tokmağına dokunmayı reddetme
• Ütü ,Kilit, ocak gibi şeyleri sürekli kontrol etme
• Rutin işleri yaparken içinden veya yüksek sesle sürekli sayı sayma
• Sürekli bir şeyleri belli bir biçimde düzenleme ( tek yada çift gb. Yada renklerle ilgili )
• Belirli bir sıraya göre yemek yeme, yürürken belli şeyleri sayma
• Genellikle rahatsız edici olan, akıldan çıkmayan ve uykuyu bölen kelimelere, görüntülere veya düşüncelere takılıp kalma
• Belirli kelimeleri, cümleleri veya duaları tekrarlama
• İşleri belirli bir sayıda yapma ihtiyacı
• Bilinen bir değeri olmayan şeyleri toplama veya biriktirme

Obsesif-kompülsif bozukluğa ne neden olur?
Nedeni tam olarak anlaşılmamış olsa da, araştırmalar biyolojik ve çevresel faktörlerin OKB ile ilişkili olabileceğini göstermiştir.yapılan araştırmalarda OKB’li vakalarda beyinde seratonin adlı nörotransmitterin seviyesinin düşük olduğundan bahsedilmektedir…

Yaşamsal faktörler: Bazı stres yaratıcı faktörler hayatımıza girdiğinde mevcut OKB alt yapısını tetikleyebilmektedir. kişide mevcut olan rahatsızlığı körükleyebilecek olası diğer sebepler ise yine OKB varlığında yada okb alt yapı zemininde ilk kliniğin ortaya çıkmasına neden olabilirler ;
• Kişinin yaşadığı ilişkiyle ilgili yoğun kaygıları olması
• Kişinin bir tacize maruz kalması
• Yaşamında ani yada köklü tolere edemiyeceği değişiklikler gelişmesi
• Önemli bir hastalık hastalık gelişmesi
• Sevilen birinin ölmesi sevgi nesnesi kaybı yas dönemlerini, takiben ortaya çıkabilmektedir
• İş veya okulla ilgili değişiklikler veya kişinin ego kapasitelerinin zorlayan yoğun kaygı ,korku ve dağılma sınırlarının zorlandığı problemler de ortaya çıkabilme potansiyeli sözkonusudur..

OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) yaygın bir hastalıkmıdır ?
OKB ilk olarak görüldüğü yaşlar çocukluk, gençlik ve yetişkinliğin ilk yıllarıdır genellikle. Cinsiyet fark etmeksizin kadın ve erkeklerde eşit oranda görülmektedir…

OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) tedavisi nasıldır?
OKB kendi kendiliğinden iyileşmez, bu nedenle tedavi edilmesi önemlidir. En iyi tedavi yöntemi ilaç ve psikoterapidir..bilişsel-davranışçı terapi metodundan yarar göreceği gibi ciddi anlamda yıpranmış olacağından hasta sürdüğü yaşantının ağırlığını da dikkate alarak destekleyici terapiyi de eklemek yerinde olur..dinamik terapiler açısından da kişinin psikolojik gelişim dönemleri ve öidipal döneme ait patolojileri hastada araştırmakta terapi zeminin de yarar sağlayıcı ve aydınlatıcı olacaktır.. terapi ve ilaç desteği birlikte yaklaşımlar da yoğun ve zorlu bir çaba gerektiren tedavisi sürekli ve destekleyici tedaviler ve terapilerle hasta normal bir yaşam sürme koforuna eriştirilmeye çalışılır..hastanın sürdüğü ağır yaşamın güçlüğüne göğüs germeye çalışmaktan yorgun düşüp ümitsizlik ve çaresizlik yaşadığı depresyona da giriğini düşünecek olursak aile ve yakın çevre desteğine de hastanın ihtiyaç duyacağı ve antidepresanlardan da yarar göreceği açıktır..

Bilişsel davranışçı terapi: Bilişsel davranış terapisinin hedefi, obsesif-kompülsif bozukluğu olanların ritüellerini gerçekleştirmeden korkularıyla yüz yüze gelmelerini sağlayarak maruz bırakma yoluyla ve anksiyetenin azaltılmasını ve kişinin yavaş ve zorlu bir çabaylada olsa anksiyetesini kendi kontrolüne almasını sağlamaktır hedef.. Bu terapi obsesif-kompülsif bozukluğu olanlarda sıkça görülen abartılmış veya felaketler içeren düşünceleri azaltmaya da odaklanılır.

İlaç tedavisi: Trisiklik antidepresanlar, selektif serotonin geri alım inhibitörleri OKB tedavisinde etkin olarak kullanılmakta olup,hastaların bir kısmında ilaç ve bilişsel davranışçı terapilere yanıt vermediği durumlarda ağır ve şiddetli seyreden vakalarda Elektrokonvulsif Terapi (EKT) dahi denenmek zorunda kaldığı bildirilmektedir..