k2Burada kadınlardaki depresyon hakkında bazı gerçeklerden bahsedeceğiz. ABD’de her sene yaklaşık 15 milyon kişi depresyon geçirir. Bunların büyük çoğunluğu kadındır. Maalesef bunların yaklaşık üçte ikisi ihtiyaçları olan yardımı almamaktadır.

Kadınlarda depresyon çok yaygındır. Kadınların klinik depresyon geliştirme ihtimali erkeklerin iki katıdır. Her dört kadından biri yaşamının bir noktasında bir majör depresyon dönemi geçirir.

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon ciddi ve yaygın bir ruh hali rahatsızlığıdır. Üzüntü, ümitsizlik, çaresizlik ve değersizlik hissetmeye neden olur. Depresyon apati, iştahsızlık, uyuma zorluğu, düşük özsaygı ve hafif yorgunluk gibi hafif ve orta derecede semptomlara sebep olabilir. Veya çok daha şiddetli olabilir.

KADINLARDA DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

 • Sürekli üzgün, endişeli veya  ”boşlukta” ruh hali
 • Seks dahil olmak üzere, aktivitelere olan ilgi veya bunlardan duyulan haz kaybı
 • Tedirginlik, aşırı hassasiyet veya aşırı ağlama
 • Suçluluk, değersizlik, çaresizlik, ümitsizlik hissi ve pesimizm
 • Aşırı veya az uyuma, sabah erken saatte uyanma
 • İştah ve/veya kilo kaybı veya aşırı yeme ve kilo alma
 • Azalan enerji, yorgunluk, ”yavaşlamış” hissetmek
 • Ölüm veya intihar düşünceleri veya intihar girişimleri
 • Konsantre olma, hatırlama veya karar vermede zorlanma
 • Baş ağrısı, sindirim bozuklukları ve kronik ağrı gibi tedaviye cevap vermeyen inatçı fiziksel semptomlar
 • Muazzam fikirler
 • Aşırı artan konuşma
 • Yarışan düşünceler
 • Seksüel aktivite dahil olmak üzere artan aktivite
 • Belirgin şekilde artan enerji
 • Risk almaya neden olan düşük sağduyu
 • Uygunsuz sosyal davranış

kadınlarda depresyon neden erkeklerden daha fazla görülür! depresyon ailesel olabilir. arası başlar. ailesel depresyon bağı kadınlarda daha yaygındır.

k1

KADINLAR DEPRESYON RİSKİ

Kadınlar erkeklerden yaklaşık iki kat fazla majör depresyona sahiptir. Buluğ çağı, menstruasyon, hamilelik, düşük ve menopoz esnasında kadınlarda hormonal değişikliklerin majör depresyon riskini arttırdığı düşünülür.

Majör veya klinik depresyon riskini arttıran diğer faktörler arasında evde veya işte artan sorumluluklar vardır. Çocuklarla, kariyerle, bağlılıklarla uğraşmak ve yaşlı ebeveyn bakımından zorlanmakmajör depresyon riskini arttırabilir. Boşanma ,eş kaybı nedenli tek ebeveynlik yapmakyine  kadın için depresyon  riskini arttıracaktır.