Bireysel TerapiBireysel Psikoterapi Alanları

Ankara Psikoterapi

Bireysel Psikoterapi Alanları

 1. Depresyon: Depresyon belirtileriyle başa çıkmak ve duygusal dengeyi sağlamak için destek.
 2. Panik Atak: Panik atakları yönetmek, kaygıyı azaltmak ve rahatlama stratejileri geliştirmek.
 3. Yas Reaksiyonu: Kayıp ve yas sürecinde destek, kabullenme ve adapte olma becerileri.
 4. Ölüm/Ayrılık Anksiyetesi: Ölüm veya ayrılık korkusuyla başa çıkmak ve anksiyeteyi
  hafifletmek.
 5. Terk ve Yalnızlıkla Başa Çıkma: İlişki sona ermesi veya yalnızlıkla başa çıkma stratejileri
  geliştirme.
 6. Kendilik Problemleri: Kendi değeri, özgüven, benlik saygısı gibi konularda destek.
 7. Bireysel Çatışmalar: İçsel çatışmaların anlaşılması ve çözüm yollarının bulunması.
 8. Kendini İfade Güçlüğü: Duyguları ifade etme, iletişim becerilerini geliştirme ve kendini ifade
  etme stratejileri.
 9. İş Yaşamı Adaptasyon Düşüklüğü: İş ortamına uyum sağlama, stres yönetimi ve kariyer
  planlaması.
 10. Kişisel İletişim Beceri Eksikliği: İlişkilerde iletişim becerilerini geliştirme, sosyal etkileşimde
  rahatlık.
 11. Özgüven Eksikliği: Özgüveni artırmak, kendine güven duygusunu geliştirmek.
 12. Anksiyete/Kaygı Bozuklukları: Genel anksiyete, sosyal fobi, panik bozukluk gibi kaygı
  bozukluklarıyla başa çıkma.
 13. Cinsel Sorunlar: Cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimlik veya cinsel ilişki problemleriyle
  çalışma.
 14. Evlilik Sorunları: Evlilikte iletişim, çatışma yönetimi ve ilişki becerilerini geliştirme.
 15. Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Travmatik deneyimlerin etkileriyle başa çıkma ve travma
  sonrası iyileşme.
 16. Sosyal Fobi: Sosyal durumlarda kaygı ve utançla başa çıkma, sosyal becerilerin
  geliştirilmesi.
 17. Fobiler: Özel bir nesne veya duruma karşı aşırı korku veya endişe durumlarıyla çalışma.
 18. Kişilik Bozuklukları: Borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu gibi kişilik
  yapılarıyla çalışma.
 19. Yeme Bozuklukları: Anoreksiya, bulimiya veya yeme düzeni problemleriyle çalışma.
 20. Uyku Bozuklukları: Uyku problemleri, uyku hijyenini geliştirme ve uyku düzenini düzene
  sokma.
 21. Obsesif Kompulsif Bozukluk: Takıntılar ve zorlantılarla başa çıkma, obsesif düşünceleri
  yönetme.
 22. Kişisel Gelişim Bozuklukları: Potansiyelinizi keşfetme, hedef belirleme ve kişisel gelişim
  alanlarında destek.

  Bu alanlarda psikoterapi ve psikologlar, bireylere profesyonel destek sağlayarak yaşamlarında
  daha sağlıklı bir denge, mutluluk ve kişisel gelişim sağlamayı hedefler.

Post a comment

Stres İle Başa Çıkma Yolları

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Henüz burada gösterilecek bir içerik yok.