Evlilik kurumu medeni kanunun, ve toplumun eşlere yüklediği ve yine eşlerin birbirlerinden karşılıklı yerine getirmelerini bekledikleri yükümlülüklerin gerçekleşmemesi birer boşanma nedenidir. Bunlardan bir kaçı eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğünün ihmali, zina, taraflardan birinin akıl hastalığına tutulması ve iyileşemeyecek durumda olması, hayata kast, birinin diğerine kötü muamelede bulunması, eşler arasında ve eşlerin birinden veya her ikisinden birden kaynaklanan, çözümlenemez ve evlilikte cinsel yaşamı engelleyen cinsel sorunların bulunması kanun da yer alan geçerli boşanma gerekçelerindendir.

e1

Diğer yandan  evlilik birliğinin artık yürümesini önleyecek derece de , eşlerin birbirlerine saygı ve sevgilerinin kalmaması durumun da, eşlerin aynı çatı altında kalamayacağına psikolojik anlam da ve kişilik olarak anlaşamayacak kadar uzaklaşan ve kopan ilişkilerde şiddetli geçimsizliğinde bulunduğu durumla da mahkemeye boşanma isteği ile başvurabilmektedirler. Bu ve benzeri sebepler de boşanma nedeni olarak gösterilmektedir…