image039

Eşler Arası Geçimsizlik
Evlilikte İletişim Sorunları
Çalışma Hayatının Evliliğe Etkileri
Eşin Ailesiyle Yaşanan Sorunlar
Cinsel Sorunlar
Evlilikte Kötü Davranma
Evlilikte Şiddet
Aldatma

• Eşler arası evlilik ve iletişimle ilgili problemler
• Eşler arasında romantik paylaşımların kalmadığı
• Eşlerin birbirine insanı anlamda aşağılayıcı söz ve tutumları bulunduğu durumda
• Evlilik içinde eşlerin kendini ifade yetersizliği yada diyoloğun hiç kalmadığı durumlar
• Eşlerin birbirine ilgi ve sevgi göstermesinde yetersizlikler
• Eşlerin aileleriyle ilgili problemler olması
• Sorumluluk alma ile ilgili reddetme ve ev ve çocuklarla ilgili işlerden kaçınmalar
• Sözel yada fiziksel şiddet uygulamak
• Evlilikte kişilik ve güç çatışması
• Eşler arası Kişilik uyumsuzlukları
• Eşlerin ilgi alanlarının ve yaşam zevklerinin farklı olması
• Eşlerin birbirinden ve hayatdan beklentilerinin uyuşmaması
• Eşlerden birinin diğeri üzerinde psikolojik baskı kurması
• Çocuk sahibi olamamaya yönelik problemler
• Çocuk sahibi olmayı eşlerin her ikisinin de istemesine rağmen gerçekleşememesi
• Çocuk sahibi olmayla ilgili tıbbi çabaların sonuçsuzluğunda evliliğin yıpranması
• Eşlerin ev yaşamlarındaki hırpalanma ve incinmeden ötürü çalışamaz duruma geldiğinde
• Eşlerin birinin veya her ikisinin depresyon da olması
• Eşlerin birbirlerinden ve gelecekten ümitsiz olması evliliği yürütmede bıkkınlık
• Eşlerden biri veya her ikisinde şiddetli kıskançlık bulunması
• Eşin evlilikle uyumlu kişisel hak v e özgürlüklerini engelleme ve kısıtlama çabası
• Eşlerin birbirini değiştirerek kendi istediği gibi biri haline getirme çabası
• Eşlerden biri veya her ikisinde şiddetli öfke patlamaları olması
• Cinsel hayatda uyumsuzluk ve eşlerin birbirinin ihtiyacını karşılayamaz olması
• Evlilik içinde cinsel zorbalık ve eşi travmatize edici davranışlarda bulunmak
• Eşlerin birbirini aldatması ve evlilik dışı yaşantılar sürmesi
• Evlilikte aldatma travmaları (duygusal /cinsel aldatma )