image053

o Eşlerden birinin yada her ikisininde karşıtaraf tarafından duygusal olarak anlaşılmadığını düşünmesi,
o Eşlerin birbirine karşı sevgi ,ilgi aktarımının azalmış yada ortadan kalkmış olması
o Eşlerin birlikte zaman geçirememesi ve paylaşımlarının olmaması
o Eşler arasındaki cinsel yaşamla ilgili ciddi sorunlar bulunması
o Eşler arasında ilişkiye ve birbirlerine karşı özen ve özverinin olmayışı
o Eşlerin birinin yada her ikisinin de birbirlerine karşı tutumlarının saygısız olması
o Eşler arasında başlangıç itibarıyla yada sonradan ortaya çıkan ve giderek artan iletişim kurma güçlüğü bulunması halinde uzmanlardan yardım almak ilişki için kurtarıcı olabilir..
o Eşler arasında hayata bakış ve yaşamsal ögeler açısından şiddetli fikir ayrılıkları ve tutumsal çatışmaları olması hali
o Eşlerin çocukların bakımı ve yetiştirilmesi hususunda keskin fikir ayrılıklarının çatışmalara neden olması
o Eşlerin ergenlik çağındaki yada yetişkin çocuklarıyla olan ilişkilerinin yönetiminde sorunlar yaşaması ve bunun eşler arasında anlaşmazlığa neden olması durumunda
o Eşlerden birinin veya herikisinin birden birlikte bir çift olarak ve aile hayatı sürmeye engel teşkil edecek derecede zorlantılı kişilik problemlerinin bulunması
o Eşlerdeki bireysel kişilik problemlerinin ve olası ruhsal sorunlarının uzmanlardan yardım almayı gerektirecek seviyede olması halinde
o Gerekli Danışmanlık Hizmetlerinin sunulması Merkezin Hizmet kapsamlarına uygun yardım ve desteklemenin yapılması ,
o Lüzumu halinde öneriler ve ihtiyaç duyulan yönlendirmelerin yapılması.