image055

• Eşlerden birinin yada her ikisininde karşıtaraf tarafından duygusal olarak anlaşılmadığını düşünmesi,
• Eşlerin birbirine karşı sevgi ,ilgi aktarımının azalmış yada ortadan kalkmış olması
• Eşlerin birlikte zaman geçirememesi ve paylaşımlarının olmaması
• Eşler arasındaki cinsel yaşamla ilgili ciddi sorunlar bulunması
• Eşler arasında ilişkiye ve birbirlerine karşı özen ve özverinin olmayışı
• Eşlerin birinin yada her ikisinin de birbirlerine karşı tutumlarının saygısız olması
• Eşler arasında başlangıç itibarıyla yada sonradan ortaya çıkan ve giderek artan iletişim kurma güçlüğü bulunması
• Eşler arasında hayata bakış ve yaşamsal ögeler açısından şiddetli fikir ayrılıkları ve tutumsal çatışmaları olması hali
• Eşlerin çocukların bakımı ve yetiştirilmesi hususunda keskin fikir ayrılıklarının çatışmalara neden olması
• Eşlerin ergenlik çağındaki yada yetişkin çocuklarıyla olan ilişkilerinin yönetiminde sorunlar yaşaması ve bunun eşler arasında anlaşmazlığa neden olması durumunda
• Eşlerden birinin veya herikisinin birden birlikte bir çift olarak ve aile hayatı sürmeye engel teşkil edecek derecede zorlantılı kişilik problemlerinin bulunması
• Eşlerdeki bireysel kişilik problemlerinin ve olası ruhsal sorunlarının uzmanlardan yardım almayı gerektirecek seviyede olması halinde
• Gerekli Danışmanlık Hizmetlerinin sunulması Merkezin Hizmet kapsamlarına uygun yardım ve desteklemenin yapılması yararlı olur.