• Ergenlik döneminde akran arkadaşlığı
 • Ergenin madde kullanımı
 • Ergenin duygusal ve cinsel gelişimi
 • Ergenlik döneminde karşı cinsle olan arkadaşlıklar
 • Ergenlikte siyasi gruplara dahil olma ve toplumsal hareketlere katılma
 • Ergenin bir gruba dahil olma ve toplumsal kimlik bulma arayışları
 • Ergenin ahlaki değerleri ve toplumsal etik kurallara yaklaşımı
 • Ergenin psikolojik ,sosyal ihtiyaçları
 • Ergenlik döneminde hobiler ve ders dışı faliyetlerin önemi
 • Ergenin kimlik arayışı ve iç dünyasında dengelenmesi
 • Ergenlik döneminde model alınarak benimsenen kişilerin ergene etkileri
 • Ergenin aile içi ilşkileri ana –baba –kardeş çatışmaları
 • Ergenin spor ,sanat gibi etkinlere yönlendirilmesi

er

Ergenlerle yapılan çalışmalarda

 • Ergen  ve gençlerin  yaşadıkları sorunlarda çözüm, iyileştirme ve psikolojik destek  içeren bireysel danışmanlık çalışmaları ,
 • Ergenin okul ve eğitim problemleri
 • Ergenlik döneminde akademik başarı ve mutlu aile ortamı ilişkisi
 • Ergenle yapılan bireysel çalışmalar ve aile ile görüşmeler
 • Uygun şartlar sağlandığında    benzer sorunları yaşayan  akran gruplarından    ergen  ve gençlerle yapılan  grup çalışmalarına ergenin dahil edilmesi
 • Ergenin duygusal problemler  ve    kişilik gelişimiyle ilgili problemler
 • Ergenin davranış  bozuklukları   ve kişilik yapılarına ilişkin sorunlar