image083

Sürekli ve yineleyici bir biçimde, bir cinsel eş ile genital cinsel ilişki kurmaktan aşırı tiksinti duyma ve bundan tümüyle kaçınma.

  • Eşler arasında duygusal ilişkinin bitmesi ,evlilik dışı cinsel ilişki olması ,cinsel yönelimin farklı olması gibi sebeplerden ortaya çıkabilmektedir.

 

Genellikle cinsel ilişkiden tümüyle uzak durma ve cinsel ilişkide bulunmaktan aşırı tiksinti duyma ile karakterize bir cinsel işlev bozukluğudur. Cinsel isteğin şiddetli bir derecede azaldığı veya hatta ortadan kalktığı cinsel isteksizliğin daha ileri bir aşamasıdır.

Cinsel tiksinti bozukluğu olan insanlar cinsel aktivitelerden kaçınırlar. Hatta cinsellik konularının konuşulmasından bile rahatsız olurlar. Tahmin edileceği gibi evli olanlarda bu durum belirgin bir sıkıntıya ve çiftler arasında ilişkilerde bozulmalara neden olur.

NEDENLERİ
*Çocukluk veya genç ergenlikte cinsel saldırıya veya tecavüze uğrama,
*Cinsel yaşam ile ilgili bilinçaltı suçluluk duygusunun olması,
*Cinselliğe yönelik çok güçlü utanç ve günah duygusu taşıma,
*Toplumsal önyargı veya kaygılar,
*Cinsel ilişki sırasında sürekli ağrı duyma,
*Baskıcı bir aile ortamında yetişme,
*Yatılı okullarda eğitim görme,
*Cinsel yaşamla ilgili bilgiden yoksun evlenme,
*Aynı zamanda idrar yapma veya dışkı organları olarak da görev yapan cinsel organların pis olduğu düşüncesi,

Cinsel tiksinti bozukluğu olan kişilere cinsel yönden yaklaşıldığında iğrenme, korku, kaygı yada utanç gibi duyguları ifade edebilecekleri gibi daha şiddetli durumlarda panik atağa varan sorunlar yaşanabilir

 

Kadının cinsellikle ilgili duygu düşünce ve algıları;

1-Cinsel aktivitenin günah ya da saldırganlık olduğunu düşünmesi

2-Gebe kalma ya da doğum yapmakrtan aşırı  korku duyma

3-Kadının  kendi cinsel yapı ve organ  fonksiyonlarını hiç bilinmemesi

4-kadının  eşcinsel yönelimi olması

5-Kadının aşırı temizlik  takıntısı veya vücut ifrazatlarından rahatsız olma durumunun bulunması

6-Genel olarak erkeklerden ya da erkek cinselliğinden  tiksinme halinin m