bi61-Bireylerin kendini daha iyi tanıma ve anlama ihtiyacı

2-Kişinin yanlızlığı ,çevresiyle iletişiminin iyi olmaması

3- Arkadaş ,dost edinme ve kurulmuş ilişkileri sürdürmede sıkıntılar duyulması

4-Bireyin öz güven eksikliği  ,kendini ifade problemleri bulunması

5-Mesleki ve özel ilişkiler alanında girişkenlik problemleri

6-Mesleki saha da kendini ısbatlama ve hedef belirleme

7-Kendini ,duygularını ifade etmekte problem yaşama

8-Utangaçlık ve  iletişim becerileri konusunda sorun yaşama

9-Tüm yaşam alanlarını kapsayan ( iş ,özel ilişki ,aile  yaşantıları ) karar alma güçlüğü çekilmesi

10- Birey olarak kendi yaşamını kurmak , kimseye ihtiyaç duymadan sürdürmek

11- Kişilik ve kendilik ögelerini ilişkilerinde öne çıkarma güçlüğü çekmek

12- Kendi  kişisel hedeflerine kendi öz kaynaklarıyla yönelecek gücü kendinde bulmak .

13-Başkalarının güdüleme ve desteklerine ihtiyaç duymadan  yaşamı başaracağına dair kendine inanç beslemek .

14- Bireysel zeka ,yetenek ve becerilerine yani kendine güven duymada  sorunu olmak.

bi7

15- Başkalarının beklentilerini kendi ihtiyaç ve hedeflerinin önünde tutmak

16 -Başkalarının  mutluluğu ve beğenisi için kendi isteklerinden kolayca vaz geçen bir yapıda olmak .

17-  Hayatda sürekli bir başkası için yaşadığının ve kendisi için bir şey yapmadığınınfarkınavarmak.

18-Yakın aile ve arkadaş çevresindeki ilişkilerini düzeltmek ,kendisi ve birlikte olduğu kişiler için uyumlu ve huzurlu ortamlar yaratmak.