a1

Aile terapisi Aile bireylerinin aralarındaki iletişimi ve etkileşimi daha iyi ve sağlıklı hale getirmek, yaşanılan problemleri çözmek için uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarla yapılan düzenli ve belli süre gerektiren görüşmeler dizisidir. Ailede bir kişinin gösterdiği rahatsızlık belirtileri bazen farklı bir problemin belirtileri olabilir. Sadece bu kişi ve bu belirtiler iyileştirilirse   bile bu hastalığın belirtilerini iyileştirip hastalığı iyileştirmemeye benzer. Aile ve evlilik kurumunun yürütülmesinde sorunlar yaşanıyorsa çözümü  sağlanmak zorundadır , aile içi şiddet söz konusu ise bunun  önlenmesi , aile kurumunun paylaşılmış kuralları  ve  aile bireylerinin uyumunun sağlanması ,aile içi problemlerin kaynaklarının belirlenmesi ve çözüm yolları , ailede mutluluk sağlanmasına yönelik

Aile birlikte yaşayış  için  fevkalade  bir işleyiş modelidir. işlemede sorun varsa sistem sıkıntıya girer ise ailede sorunun kaynağı  hangi konu da olsa veya aile bireylerinden özellikle birinde odaklansa da çözüme tüm ailenin katılması çok önemlidir.aile terapisi söz konusu olduğunda tek bir nedenin üzerinde değil çözüm üzerinde durulur. çözüm odaklı yaklaşımlarımız esas olmakla beraber ailenin tamamının çözüme dahil olması  da esasdır.

a2

Kişilerin  kendi iç dünyalarındaki olup bitenler , bireysel terapide incelenirken burada aile bireylerinin aralarındaki olanlar ,ilişki biçimleri ve aile içi davranış kalıpları esas alınır.çoğunlukla ailenin farkına varmadan devam ettirdiği  ve  çocuklarında ebeveynlerinden öğrendiği  ilişki kalıpları davranış şablonları vardır. hatalı ve tekrarlayan ilişki kalıpları aileye gösterilir ve değişik ve çözüme götürecek anahtar niteliğindeki davranış –karşılık verme  biçimleri aileye öğretilir  ,yeni öneriler verilir  ve benimsetilmeye çalışılır.