• Eşler arası uyumsuzlukların giderilmesinde
• Ana-Baba (ebeveyn ) çatışmalarında
• Eşler arasındaki geçimsizliklerin çocuklara yansımalarında
• Hatalı ana–baba tutumlarının giderilmesinde
• Eşler arası çatışmalardan çocukların olumsuz etkilenimlerinde
• Aile içi etkin iletişim sorunları…
• Evlilik ve çift sorunlarına çözüm aramada
• Aile-içi problemlere çözüm odaklı yaklaşımların öğrenilmesinde
• Ailenin boşanma anında ve sonrasında desteklenmesi
• Boşanmış ailelerin çocuklarının desteklenmesi
• Okul başarısı düşük çocuklara ebeveyn yaklaşımları
• Ailenin dağılmasını önleme
• Ailenin yeniden yapılandırılması