image029

Ailenin fertleri  (ana, baba, çocuklar  arasındaki ilişkiler de sorunlar varsa bunların tespiti yapılarak sorun sebeplerinin tesbiti  ve  bunların  giderilmesini amaçlamaktadır.

Aile ile birlikte yaşayan başka aile yakınları (büyük anne ,büyük baba ,önceki evliliklerden doğan ve aileyle yaşayan  çocuklar  yada  aile yakını kimseler varsa onlarda ailenin yaşantısı kapsamında ele alınmaktadır )

Aile bilindiği üzere toplumun en küçük yapı taşıdır.
Yapı taşı gibi sağlam bir kavramla eşleştirilen aile hem kendi içerisinde bazı etkilere maruz kalmakta hem de dış faktörlerin etkisinde kalmaktadır.
Gerek iç etkiler gerekse de dış etkiler ailenin esnekliğini sağlar ve aile yapısının gelişimine yardımcı olur. Bazı durumlarda aile yapısının kaldıramayacağı kadar etki olabilmesi mümkündür. Bu durum da ailenin bütünlüğünü, psikolojik sağlığını bozabilecek etkiyi yapmaktadır.
Bu durumda ise görev aile terapisti, aile danışmanı, çift terapistine kalır.
Aile terapisti ailenin psikolojik yapısında oluşmuş yada oluşabilecek problemleri odak alarak ailenin işleyişini düzenlemektedir.
Aile terapisti ailede eşler arasındaki iletişimin olumlu düzeyde olması, aile içerisindeki ayrışmalar, rol karmaşaları konusunda aileyi yönlendirmektedir.
Aile terapistinin bir başka görevi de aile içerisindeki bireylerin birbirlerini daha iyi tanıması ve bu sayede de daha olumlu iletişim kurabilmelerine yardımcı olmaktırBu durumda ise görev aile terapisti, aile danışmanı, çift terapistine kalır.
Aile terapisti ailenin psikolojik yapısında oluşmuş yada oluşabilecek problemleri odak alarak ailenin işleyişini düzenlemektedir.
Aile terapisti ailede eşler arasındaki iletişimin olumlu düzeyde olması, aile içerisindeki ayrışmalar, rol karmaşaları konusunda aileyi yönlendirmektedir.
Aile terapistinin bir başka görevi de aile içerisindeki bireylerin birbirlerini daha iyi tanıması ve bu sayede de daha olumlu iletişim kurabilmelerine yardımcı olmaktır.

Aile içinde iletişim bozuklukları , genel olarak aile bireylerinin bireysel ve kişilik kaynaklı sorunlarından kaynak alabileceği gibi , eşler arası anlaşmazlıklar çocuklara da yansıyarak genel aile içi atmosferi ağırlaştırması ve ilişkileri sekteye uğratması sıkca rastlanan bir durumdur.

Bazı hallerde de eşler arası uyum mevcut olmasına rağmen çocukların gelişme dönemlerine ait sorunlar eğitimleri ile ilgili sıkıntılar yada  oldukca önemli olan ailenin ekonomik sorunlardan bunalmışlığı  aile içi ahengi ve mutluluğu bozacak dereceye ulaşabilmektedir.

Ayrıca aile içinde eşlerden birinin yada çocukların sağlık problemleri de  aile içerisinde üzüntü ,iş kaybı  ve  durumun ciddiyetine paralel olarak keder kaybı ve hatda  iş ve çalışma sıkıntısından ekonomik güçlüğe kadar uzanan sıkıntılı bir tablo yaratabilir.

Bu ve benzeri olumsuz faktörler zamanla ailenin yaşam kalitesini düşüreceğinden  giderek mutsuzluk kaynağı olması kaçınılmazdır. Ailenin mevcut sorunlarla başa çıkamadığı , çözüm ,destek ve danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğu bu dönemlerinde  uzmanlardan yardım alması aile danışmanlığının temel amaçlarındandır.
Böyle durumlarda  görev aile terapisti, aile danışmanı, çift terapistine kalır. Aile terapisti ailenin psikolojik yapısını  anlar ,mevcut aile dinamik  terapisttce netleştikten ,aile bireyleri ve aile içinde ütlendikler, roller ve  psikolojik işleyişteki konumları anlaşıldıktan sonra  , oluşmuş yada oluşabilecek problemleri odak alarak ailenin işleyişini düzenlemektedir.
Aile terapisti ailede eşler arasındaki iletişimin olumlu düzeyde olması, aile içerisindeki ayrışmalar, rol karmaşaları konusunda aileyi yönlendirmektedir.
Aile terapistinin bir başka görevi de aile içerisindeki bireylerin birbirlerini daha iyi tanıması ve bu sayede de daha olumlu iletişim kurabilmelerine yardımcı olmaktır.