• Ana-babalık rollerine ilişkin çatışmaların giderilmesinde ,
• Ana-baba-çocuklar arası ilişkilerde hatalı tutum ve yaklaşımların düzeltilmesinde,
• Evlilik kurumu sağlıklı yürütülmesi ve eşler arası sorunlara olumlu yaklaşımlar geliştirilmesinde ,
• Aile-içi etkin iletişim elde etme yollarının öğrenilmesinde ,
• Aile-içi sorunlara genel yaklaşım ve çözüm üretme becerilerinin aile fertlerine kazandırılmasına yönelik ,
• Ailenin mevcut sorunlarını çözmeye ve aile bireylerinin özellikle eşlerin birbirini daha iyi tanımalarına ,
• Birlikte yaşamanın ve aile olmanın mutluluklarını artırmaya yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
• Genelde kişilik özelliklerinin vurgulayıcı olduğu çift ilişkilerinde, düşünsel-duygusal- davranışsal ve fiziksel boyutlar, değerler ve inançlar, yaşama bakış tarzları, bazı gündelik alışkanlıklar ve tutumlar ve çiftler arasındaki bu alanlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi amaçlanmaktadır. Davranışsal
• Evlilik öncesi dönem ve evliliğe hazırlığı döneminde,
• Evlilik içersinde eşler arasında iletişim sağlanmasında,
• Boşanma öncesi-boşanma sırasında ve boşanma sonrası yeni yaşam şeklini
• Boşanmış eşlere ve boşanmış ailenin çocuklarına yönelik adaptasyon ve yeni kabullenme , benimseme için destek programları düzenlemek.
• Bireysel olarak ve aileyi oluşturan fertlere gereğinde bireysel olarak ,gereğinde de ailenin tümüne , aileyi bir bütün olarak ele alarak yardımcı olmayı hedefler.